6ee5aff3ae2c3168280ffc8a62402e99_L

ΚΥΑ ανισοτήτων

Θέση για τους βοσκότοπους πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο «Περιφέρειες με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσσαλία, “τιμωρούνται’” λαμβάνοντας λιγότερα στρέμματα και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις», υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας Κοινή στάση αποφάσισαν να τηρήσουν οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (με δύο ‘παρών’) απέναντι στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το θέμα των βοσκοτόπων, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις στρεβλότητες που δημιουργεί το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που είδε το φως της δημοσιότητας και επισήμανε ότι το θεμα θα απασχολήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. «Παρά τις διαρκείς διαβουλεύσεις και τις αλλεπάλληλες συζητήσεις για περισσότερους από δυο μήνες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται να καταλήγει σε μια ΚΥΑ, η οποία δείχνει να δημιουργεί αρκετές ανισότητες ανάμεσα στους κτηνοτρόφους για το θέμα των βοσκοτόπων. Χωρίς να είναι καταγεγραμμένο το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε κάθε Περιφέρεια, αφού η διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επιλέξιμες εκτάσεις, καθώς απουσιάζουν τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκής, το Υπουργείο επέλεξε η κατανομή των βοσκοτόπων να γίνει μέσω μιας ΚΥΑ, η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας. Χαρακτηριστικά της ανισότητας που δημιουργεί η νέα ΚΥΑ ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας και τους κτηνοτρόφους είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Υπουργείο τον προηγούμενο Μάρτιο. Σύμφωνα με αυτά ένας κτηνοτρόφος με 100 αιγοπρόβατα, για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία θα λάβει μόλις 48 εκτάρια επιλέξιμου βοσκοτόπου, ενώ στην Κρήτη θα λάβει 113, στη Θεσσαλία 69 και στην Ήπειρο 88. Με αυτόν τον τρόπο κτηνοτρόφοι διαφορετικών Περιφερειών θα λάβουν και διαφορετικά ποσά ενίσχυσης. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, περισσότερο δείχνει πως το Υπουργείο επιθυμεί να βάλει τους κτηνοτρόφους να τσακώνονται μεταξύ τους, παρά να λύσει το χρόνιο και μείζον πρόβλημα των βοσκοτόπων. «Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει περιφερειακές ανισότητες και κτηνοτρόφους ‘β’ και γ’ κατηγορίας’, καθώς για παράδειγμα Περιφέρειες με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσσαλία, ‘τιμωρούνται’ λαμβάνοντας λιγότερα στρέμματα και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το Υπουργείο λειτουργεί με τιμωρητική διάθεση απέναντι σε κτηνοτρόφους, που για πολλά χρόνια και με κόπους ζωής, έστησαν και λειτουργούν τις κτηνοτροφικές μονάδες τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Θέση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι η δυνατότητα που δίνει η ΚΥΑ ώστε ο βοσκότοπος να μπορεί να αλλάξει στο μέλλον με την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής, δεν εξασφαλίζει τους κτηνοτρόφους. Κι αυτό επειδή τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται να σταλούν στους κτηνοτρόφους τα προσωρινά δικαιώματα της νέας ΚΑΠ και μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων όποιες αλλαγές και να επέλθουν στο βοσκότοπο δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα δικαιώματα. Αναφερόμενος στο σενάριο της ενιαίας τιμής σε όλη την Επικράτεια, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «δημιουργεί πρόβλημα, αφού το Υπουργείο οδηγείται στην εφαρμογή ‘τεχνικής λύσης’. Εάν δεν υπάρξει επιλέξιμος βοσκότοπος εντός των ορίων του Δήμου όπου δραστηριοποιείται ο κτηνοτρόφος ή των όμορων Δήμων, θα του δοθεί βοσκότοπος εντός της χωρικής ενότητας». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας εξέφρασε την αδήριτη ανάγκη για κατάρτιση προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βοσκής ώστε να υπάρξει πραγματική εικόνα του επιλέξιμου βοσκότοπου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια και η ΚΥΑ κατανομής του. «Κάθε προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και εγκυμονεί ανεπιθύμητες στρεβλώσεις και εξόφθαλμες αδικίες. Τα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων πρέπει να εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το μέγεθος των επιλέξιμων προς βόσκηση εκτάσεων και να υποστηρίξουμε ενιαίο συντελεστή για όλη την Επικράτεια. Κριτήριο πρέπει να είναι και η ισότιμη και η αναλογική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Το Υπουργείο οφείλει να υιοθετήσει ένα σύστημα το οποίο θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς, οι οποίοι θα πλήξουν περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας. Η απόφαση, που υπερψήφισαν οι επτά από τις εννέα περιφερειακές παρατάξεις (εκτός της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και της «ΑΝΤΑΡΣYΑ για την Κεντρική Μακεδονία», που ψήφισαν ‘παρών’), προτείνει ως αλλαγές στο Ν. 4264/14: -Την αποσαφήνιση της αρμοδιότητας εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την ανάθεσή της στις Περιφέρειες, με την εξασφάλιση και διάθεση των ανάλογων πόρων. -Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. -Την εξασφάλιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των μισθωμάτων και την καταβολή τους στις υπηρεσίες των Περιφερειών τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των οριστικών σχεδίων (τρία έτη). Επίσης, προβλέπεται η υιοθέτηση των παρεμβάσεων που υποστηρίζει η ΕΝΠΕ και αφορούν στα ζώα ενσταυλισμένων εκτροφών, στην αύξηση των βοσκήσιμων γαιών, χωρίς αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ, στη νομική θωράκιση των ορίων των βοσκήσιμων γαιών και στην επαναξιολόγηση αναδασωτέων εκτάσεων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί επίσης την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Επίσης ζητεί την εξειδίκευση των κριτηρίων κατανομής των βοσκοτόπων, μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, αφενός για να είναι γνωστό το μέγεθος των επιλέξιμων εκτάσεων προς βόσκηση, αφετέρου για να είναι ισότιμη και αναλογική η αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων για τη διασφάλιση και της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα αποφασίστηκε να συγκροτηθεί τετραμελής επιτροπή, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Ιωάννη Ταχματζίδη και με μέλη τους Περιφερειακούς Συμβούλους Α. Ζωγράφου, Κ. Γιαννόπουλο και Δ. Χαραλαμπίδου. Η επιτροπή θα αναλάβει να συζητήσει με τον αρμόδιο Υπουργό τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα ΚΥΑ ειδικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
dd4813254813d8616f1476de8553ff04_L

Είναι πολλά τα 4 χρόνια αναμονής…

Την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αγροτών ζητά ο βουλευτής Πιερίας Ζήσης Ζάννας   Την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών για τη μετάκληση των αλλοδαπών εργατών γης, που έχουν καταθέσει οι αγρότες στην Αγροτική Τράπεζα και σήμερα παρακρατούνται από την Τράπεζα Πειραιώς ζητά με ερώτησή του που απευθύνεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Ζήσης Ζάννας. Ο κ. Ζάννας ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προχωρήσουν τα αντίστοιχα υπουργεία ώστε να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά στους αγρότες, καθώς όπως σημειώνει αυτό δεν έχει γίνει εδώ και τέσσερα χρόνια. Μάλιστα, ενδεικτικά στο νομό Πιερίας υπάρχουν περίπου 800 δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές που στερούν από τους παραγωγούς ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε μια εποχή που πλήττεται ιδιαίτερα το εισόδημά τους. Πρόκειται για μια ακόμη κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, καθώς ήδη έχει καταθέσει ερώτηση για την απλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης των εποχιακών εργατών γης, αλλά και για την προστασία των παραγωγών από επιτήδειους εμπόρους που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και αφήνουν απλήρωτους τους αγρότες. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής Πιερίας αναφέρει ότι Σύμφωνα με ν. 3886/2005 η διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών εργατών προέβλεπε την έκδοση από τον εργοδότη, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με τον μηνιαίο μισθό ανειδίκευτου εργάτη και με βάση σχετική ΚΥΑ (12514/11/12-5-2011– ΦΕΚ 826/Β’/12-5-2011) είχε καθοριστεί ότι η ισχύς των εγγυητικών επιστολών διαρκούσε για δεκαοκτώ μήνες. Αγρότες για την μετάκληση αλλοδαπών εργατών γης εξέδωσαν εγγυητικές επιστολές στην Αγροτική Τράπεζα (πρώην ΑΤΕ Bank) οι οποίες μεταφέρθηκαν και παραμένουν στην Τράπεζα Πειραιώς, επιβαρύνοντας μάλιστα τους αγρότες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν 15 ευρώ ανά 3 μήνες ως έξοδα, παρόλο που προβλεπόταν ότι με την αποχώρηση του μετακλητού εργάτη και την έξοδο του από την χώρα, θα έπρεπε να αποδεσμευτούν τα ποσά των εγγυητικών επιστολών και να επιστραφούν στους αγρότες πράγμα που δεν έγινε εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο στην Πιερία υπάρχουν περίπου στις 800 δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές (περίπου 1000 € ανά εγγυητική). Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον νόμο 4018/2011 (τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 3386/2005) καταργήθηκε η αναγκαιότητα προσκόμισης εγγυητικής επιστολής. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: -Σε ποιές ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να αποδεσμευτούν άμεσα οι εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν από την πρώην ΑΤΕ Βank για μετακλητούς εργάτες και οι οποίες συνεχίζουν να είναι δεσμευμένες χωρίς λόγο στην Τράπεζα Πειραιώς και να επιστραφούν τα αντίστοιχα οικονομικά ποσά στους αγρότες
747bea6020547f751973609f3bed51f2_L

Η Πιερία κατακτά την θέση που της αξίζει

Από την Παραλία Κατερίνης η επίσημη ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών και μαρίνων με γαλάζια σημαία   Συνδιοργανωτής της Εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαίου, η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας Στην Παραλία Κατερίνης, θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, των Ελληνικών ακτών και των μαρίνων που φέτος θα υψωθεί η Γαλάζια σημαία. Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Mediterranean Village Hotel & Spa στην Παραλία και συνδιοργανωτής είναι η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το διεθνές πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες (Blue Flag) για την αειφορική διαχείριση των ακτών της Ελλάδας από το 1992. Το 2014 η Ελλάδα είχε 408 ακτές και 10 μαρίνες που κέρδισαν τη Γαλάζια Σημαία. Η Γαλάζια Σημαία, το πιο γνωστό παγκοσμίως σύμβολο ποιότητας, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδοχεία και άλλοι φορείς. Τα αυστηρά κριτήρια που θα πρέπει μια ακτή να πληροί για να βραβευθεί, σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πληροφόρηση, την Ποιότητα νερών κολύμβησης, την Περιβαλλοντική Διαχείριση, την Ασφάλεια των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων (ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες) και τις εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ. Το εθελοντικό Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες ξεκίνησε στην Ευρώπη τη δεκαετία του '80. Σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, και αυξάνονται συνεχώς. Ο Διεθνής Χειριστής του Προγράμματος, το FEE (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας τα συνεχώς αυστηρότερα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται. Η φετινή ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών από την Πιερία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα σε μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την αλλαγή σκυτάλης στην συνδιοργανώτρια Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και την προσπάθεια της νέας Διοίκησης για καθιέρωση της περιοχής ως σημαντικού τουριστικού προορισμού. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της Πιερίας για την Επίσημη ανακοίνωση των Γαλάζιων Σημαιών για το 2015, έπαιξε και το γεγονός ότι οι τουριστικές μονάδες της Πιερίας έμπρακτα αποδεικνύουν καθημερινά την αγωνία τους για αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική ευαισθησία τους. Η ακτή που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση είναι υποψήφια για βράβευση με Γαλάζια Σημαία για το έτος 2015, με την ονομασία «Ακτή Mediterranean Village»