4703a16fa92f7045334bfd2a56d5ab1c_L

Η θέση του Υπουργείου για τους βοσκότοπους

ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας: Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί υψηλότατους καταλογισμούς για τη μη ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιτίας αυτών μέχρι σήμερα υπήρξε σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  Μόλις πριν λίγες ημέρες οριστικοποιήθηκε νέο πρόστιμο από την Ε.Ε., αυτή τη φορά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Είναι ύψους 322 εκατ. ευρώ και αφορά στην περίοδο 2009-2011, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία προστίμου και για την περίοδο 2012-2014. Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθεί από την Ε.Ε. η ανάκτηση των καταλογισμών από τους ίδιους τους αγρότες. Ένας από τους λόγους για τον οποίο οι βοσκότοποι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις στην πορεία των χρόνων είναι ότι παρόλο που δηλώνονταν από τους κτηνοτρόφους για τη λήψη ενισχύσεων, δεν έγινε ορθολογική χρήση τους και έτσι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις. Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης επιδείνωσε την προαναφερθείσα κατάσταση. Σήμερα το Υπουργείο έχει πάρει τις αποφάσεις του: δεν θα συνεχίσουμε την προηγούμενη κατάσταση με ανορθολογική χρήση των βοσκήσιμων γαιών και καταλογισμούς. Θα εξορθολογήσουμε τη διαχείριση των βοσκοτόπων και των ενισχύσεων. Για να μην υπάρχουν τα προβλήματα του παρελθόντος είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη τις τοπικές συνθήκες (αριθμός ζώων, επιλέξιμοι βοσκότοποι), ώστε να μην αναγκάσουμε πάλι τους κτηνοτρόφους σε εικονικές μετακινήσεις των ζώων τους σε απομακρυσμένες Περιφέρειες. Όμως, η κατάσταση της χώρας παρουσιάζει μεγάλη ανισοκατανομή στη διαθεσιμότητα βοσκοτόπων και στο υπάρχον ζωικό κεφάλαιο ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η ανισοκατανομή δημιουργεί μεγάλες διαφορές στην αξία δικαιωμάτων που θα κατανέμονταν στους κτηνοτρόφους. Με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄942, 26.05.2015): -αμβλύνονται οι διαφοροποιήσεις στην έκταση των προς κατανομή βοσκήσιμων γαιών μεταξύ των κτηνοτρόφων, χωρίς να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής -τηρούνται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταλογισμών εις βάρος της χώρας μας. -αποφεύγονται μη ρεαλιστικές λύσεις όπως είναι μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. -δημιουργείται απόθεμα επιλέξιμων βοσκοτόπων στις περιοχές που υπάρχει πλεόνασμα εκτάσεων προς χρήση τόσο από νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους όσο και μετακινούμενους -όσοι από τους κτηνοτρόφους των περιοχών που διαθέτουν λιγότερες από τις απαιτούμενες επιλέξιμες εκτάσεις, επιθυμούν να κάνουν χρήση βοσκοτόπου μεγαλύτερου από αυτόν που τους αναλογεί, μπορούν οικειοθελώς να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον βοσκοτόπου στις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα, εφόσον αποδεικνύουν τη μετακίνησή τους -δημιουργούνται συνθήκες συμβατότητας με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν -οι Δήμοι και οι κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των μη επιλέξιμων προς ενίσχυση βοσκήσιμων γαιών της περιοχής τους -τέλος είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από όλους ότι ακόμη και αν χρησιμοποιηθούν λιγότερες εκτάσεις βοσκοτόπων τα κονδύλια της περιφέρειας των βοσκοτόπων είναι απολύτως εξασφαλισμένα, αφού θα ανέβει η αξία κάθε δικαιώματος. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιούσαμε 2 εκατομμύρια εκτάρια η αξία του κάθε εκταρίου θα ήταν 222,5 ευρώ, ενώ αν χρησιμοποιούσαμε 1,5 εκατομμύριο εκτάρια η αξία κάθε εκταρίου θα είναι 297 ευρώ.
6ee5aff3ae2c3168280ffc8a62402e99_L

ΚΥΑ ανισοτήτων

Θέση για τους βοσκότοπους πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο «Περιφέρειες με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσσαλία, “τιμωρούνται’” λαμβάνοντας λιγότερα στρέμματα και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις», υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας Κοινή στάση αποφάσισαν να τηρήσουν οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (με δύο ‘παρών’) απέναντι στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το θέμα των βοσκοτόπων, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις στρεβλότητες που δημιουργεί το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που είδε το φως της δημοσιότητας και επισήμανε ότι το θεμα θα απασχολήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. «Παρά τις διαρκείς διαβουλεύσεις και τις αλλεπάλληλες συζητήσεις για περισσότερους από δυο μήνες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται να καταλήγει σε μια ΚΥΑ, η οποία δείχνει να δημιουργεί αρκετές ανισότητες ανάμεσα στους κτηνοτρόφους για το θέμα των βοσκοτόπων. Χωρίς να είναι καταγεγραμμένο το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε κάθε Περιφέρεια, αφού η διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επιλέξιμες εκτάσεις, καθώς απουσιάζουν τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκής, το Υπουργείο επέλεξε η κατανομή των βοσκοτόπων να γίνει μέσω μιας ΚΥΑ, η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας. Χαρακτηριστικά της ανισότητας που δημιουργεί η νέα ΚΥΑ ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας και τους κτηνοτρόφους είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Υπουργείο τον προηγούμενο Μάρτιο. Σύμφωνα με αυτά ένας κτηνοτρόφος με 100 αιγοπρόβατα, για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία θα λάβει μόλις 48 εκτάρια επιλέξιμου βοσκοτόπου, ενώ στην Κρήτη θα λάβει 113, στη Θεσσαλία 69 και στην Ήπειρο 88. Με αυτόν τον τρόπο κτηνοτρόφοι διαφορετικών Περιφερειών θα λάβουν και διαφορετικά ποσά ενίσχυσης. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, περισσότερο δείχνει πως το Υπουργείο επιθυμεί να βάλει τους κτηνοτρόφους να τσακώνονται μεταξύ τους, παρά να λύσει το χρόνιο και μείζον πρόβλημα των βοσκοτόπων. «Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει περιφερειακές ανισότητες και κτηνοτρόφους ‘β’ και γ’ κατηγορίας’, καθώς για παράδειγμα Περιφέρειες με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Θεσσαλία, ‘τιμωρούνται’ λαμβάνοντας λιγότερα στρέμματα και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το Υπουργείο λειτουργεί με τιμωρητική διάθεση απέναντι σε κτηνοτρόφους, που για πολλά χρόνια και με κόπους ζωής, έστησαν και λειτουργούν τις κτηνοτροφικές μονάδες τους, προσφέροντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Θέση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι η δυνατότητα που δίνει η ΚΥΑ ώστε ο βοσκότοπος να μπορεί να αλλάξει στο μέλλον με την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής, δεν εξασφαλίζει τους κτηνοτρόφους. Κι αυτό επειδή τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται να σταλούν στους κτηνοτρόφους τα προσωρινά δικαιώματα της νέας ΚΑΠ και μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων όποιες αλλαγές και να επέλθουν στο βοσκότοπο δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα δικαιώματα. Αναφερόμενος στο σενάριο της ενιαίας τιμής σε όλη την Επικράτεια, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «δημιουργεί πρόβλημα, αφού το Υπουργείο οδηγείται στην εφαρμογή ‘τεχνικής λύσης’. Εάν δεν υπάρξει επιλέξιμος βοσκότοπος εντός των ορίων του Δήμου όπου δραστηριοποιείται ο κτηνοτρόφος ή των όμορων Δήμων, θα του δοθεί βοσκότοπος εντός της χωρικής ενότητας». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας εξέφρασε την αδήριτη ανάγκη για κατάρτιση προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βοσκής ώστε να υπάρξει πραγματική εικόνα του επιλέξιμου βοσκότοπου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια και η ΚΥΑ κατανομής του. «Κάθε προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και εγκυμονεί ανεπιθύμητες στρεβλώσεις και εξόφθαλμες αδικίες. Τα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων πρέπει να εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το μέγεθος των επιλέξιμων προς βόσκηση εκτάσεων και να υποστηρίξουμε ενιαίο συντελεστή για όλη την Επικράτεια. Κριτήριο πρέπει να είναι και η ισότιμη και η αναλογική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Το Υπουργείο οφείλει να υιοθετήσει ένα σύστημα το οποίο θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα, χωρίς να δημιουργεί αποκλεισμούς, οι οποίοι θα πλήξουν περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας. Η απόφαση, που υπερψήφισαν οι επτά από τις εννέα περιφερειακές παρατάξεις (εκτός της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και της «ΑΝΤΑΡΣYΑ για την Κεντρική Μακεδονία», που ψήφισαν ‘παρών’), προτείνει ως αλλαγές στο Ν. 4264/14: -Την αποσαφήνιση της αρμοδιότητας εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την ανάθεσή της στις Περιφέρειες, με την εξασφάλιση και διάθεση των ανάλογων πόρων. -Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. -Την εξασφάλιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των μισθωμάτων και την καταβολή τους στις υπηρεσίες των Περιφερειών τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των οριστικών σχεδίων (τρία έτη). Επίσης, προβλέπεται η υιοθέτηση των παρεμβάσεων που υποστηρίζει η ΕΝΠΕ και αφορούν στα ζώα ενσταυλισμένων εκτροφών, στην αύξηση των βοσκήσιμων γαιών, χωρίς αποχαρακτηρισμούς εκτάσεων, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ, στη νομική θωράκιση των ορίων των βοσκήσιμων γαιών και στην επαναξιολόγηση αναδασωτέων εκτάσεων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί επίσης την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Επίσης ζητεί την εξειδίκευση των κριτηρίων κατανομής των βοσκοτόπων, μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, αφενός για να είναι γνωστό το μέγεθος των επιλέξιμων εκτάσεων προς βόσκηση, αφετέρου για να είναι ισότιμη και αναλογική η αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων για τη διασφάλιση και της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα αποφασίστηκε να συγκροτηθεί τετραμελής επιτροπή, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Ιωάννη Ταχματζίδη και με μέλη τους Περιφερειακούς Συμβούλους Α. Ζωγράφου, Κ. Γιαννόπουλο και Δ. Χαραλαμπίδου. Η επιτροπή θα αναλάβει να συζητήσει με τον αρμόδιο Υπουργό τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα ΚΥΑ ειδικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
dd4813254813d8616f1476de8553ff04_L

Είναι πολλά τα 4 χρόνια αναμονής…

Την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αγροτών ζητά ο βουλευτής Πιερίας Ζήσης Ζάννας   Την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών για τη μετάκληση των αλλοδαπών εργατών γης, που έχουν καταθέσει οι αγρότες στην Αγροτική Τράπεζα και σήμερα παρακρατούνται από την Τράπεζα Πειραιώς ζητά με ερώτησή του που απευθύνεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ Ζήσης Ζάννας. Ο κ. Ζάννας ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προχωρήσουν τα αντίστοιχα υπουργεία ώστε να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά στους αγρότες, καθώς όπως σημειώνει αυτό δεν έχει γίνει εδώ και τέσσερα χρόνια. Μάλιστα, ενδεικτικά στο νομό Πιερίας υπάρχουν περίπου 800 δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές που στερούν από τους παραγωγούς ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε μια εποχή που πλήττεται ιδιαίτερα το εισόδημά τους. Πρόκειται για μια ακόμη κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, καθώς ήδη έχει καταθέσει ερώτηση για την απλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης των εποχιακών εργατών γης, αλλά και για την προστασία των παραγωγών από επιτήδειους εμπόρους που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και αφήνουν απλήρωτους τους αγρότες. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής Πιερίας αναφέρει ότι Σύμφωνα με ν. 3886/2005 η διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών εργατών προέβλεπε την έκδοση από τον εργοδότη, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με τον μηνιαίο μισθό ανειδίκευτου εργάτη και με βάση σχετική ΚΥΑ (12514/11/12-5-2011– ΦΕΚ 826/Β’/12-5-2011) είχε καθοριστεί ότι η ισχύς των εγγυητικών επιστολών διαρκούσε για δεκαοκτώ μήνες. Αγρότες για την μετάκληση αλλοδαπών εργατών γης εξέδωσαν εγγυητικές επιστολές στην Αγροτική Τράπεζα (πρώην ΑΤΕ Bank) οι οποίες μεταφέρθηκαν και παραμένουν στην Τράπεζα Πειραιώς, επιβαρύνοντας μάλιστα τους αγρότες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν 15 ευρώ ανά 3 μήνες ως έξοδα, παρόλο που προβλεπόταν ότι με την αποχώρηση του μετακλητού εργάτη και την έξοδο του από την χώρα, θα έπρεπε να αποδεσμευτούν τα ποσά των εγγυητικών επιστολών και να επιστραφούν στους αγρότες πράγμα που δεν έγινε εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο στην Πιερία υπάρχουν περίπου στις 800 δεσμευμένες εγγυητικές επιστολές (περίπου 1000 € ανά εγγυητική). Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον νόμο 4018/2011 (τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 3386/2005) καταργήθηκε η αναγκαιότητα προσκόμισης εγγυητικής επιστολής. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: -Σε ποιές ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να αποδεσμευτούν άμεσα οι εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν από την πρώην ΑΤΕ Βank για μετακλητούς εργάτες και οι οποίες συνεχίζουν να είναι δεσμευμένες χωρίς λόγο στην Τράπεζα Πειραιώς και να επιστραφούν τα αντίστοιχα οικονομικά ποσά στους αγρότες