Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Για έναν Δήμο με θέση και ΣΥΝΘΕΣΗ

-Συστηματική αναζήτηση συνεργασιών με τις πανελλήνιες ομοσπονδίες αθλημάτων για την διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων

 

Τουριστική Ανάπτυξη

Κατευθυντήρια γραμμή μας είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή αυτή που εκπληρώνει τις ανάγκες των επισκεπτών στην περιοχή φιλοξενίας και παράλληλα προστατεύει και επαυξάνει τις ευκαιρίες για το μέλλον

Ήδη από το Σεπτέμβριο είχαμε ανακοινώσει την οργάνωση Αντιδημαρχίας Τουρισμού, γεγονός που καταδεικνύει την:

-σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο μας, και

-την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε τη θέση του Δήμου στον τουριστικό χάρτη.

Ρόλος της Αντιδημαρχίας Τουρισμού θα είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την οργάνωση, αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Δίου Ολύμπου σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματικούς φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα καλλιτεχνικά σύνολα, τις αθλητικές και εθελοντικές ομάδες, τους αθλητικούς οργανισμούς, τους ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, τους άλλους Δήμους και την Περιφερειακή Διοίκηση.

Ο Τουρισμός είναι υπόθεση όλων και στηρίζεται στην εξωστρέφεια και τις συνέργειες.

Βασικός στόχος είναι η εκπόνηση σχεδίου για την ένταξη της περιοχής σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φύσης, Πολιτισμού και Γαστρονομίας με κεντρικό σημείο αναφοράς, τον Όλυμπο. Το φυσικό και αστικό περιβάλλον αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο ενός τουριστικού προορισμού, καθώς και η ανάδειξη των τοπικών πόρων που έχουν τουριστική ζήτηση.

Το Πρόγραμμά μας για τον Τουρισμό είναι ρεαλιστικό με θέσεις υλοποιήσιμες, που αφορούν δράσεις αξιοποίησης όλης της παρολύμπιας περιοχής, ορεινής και παραθαλάσσιας και αποσκοπούν

αφενός στην οργάνωση και υποστήριξη των βασικών υποδομών (καθαριότητα, βιολογικός καθαρισμός, ύδρευση, προστασία των ακτών από τη διάβρωση, Έγκαιρη οργάνωση των ακτών, ενίσχυση του προσωπικού κατά την τουριστική περίοδο, συντήρηση και επέκταση του αστικού πρασίνου). Και αφετέρου την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών τουρισμού όπως, ο εναλλακτικός, ο αθλητικός, ο δημιουργικός, ο τουρισμός περιπέτειας, τον θρησκευτικό, Πολιτιστικό Τουρισμό, γαστρονομικό,

Καταστρώνουμε ένα Στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής με δράσεις και προωθητικές ενέργειες σε Ελλάδα και εξωτερικό.