Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η «Εκκίνηση επενδύει στην ανακύκλωση

Η διαβούλευση δεν είναι «σύνθημα», είναι δέσμευση!1

Η διαβούλευση συνεχίζεται. Η ανακύκλωση αποτελεί πρώτο «πράσινο» στόχο για την Κατερίνη και τη δημοτική μας παράταξη. Οι προτάσεις της Εκκίνησης εμπλουτίζονται με τις δικές σας.

 

Θέλουμε τη γνώμη σου!

-Προχωρούμε στη δημιουργία 12 μικρών κέντρων ανακύκλωσης «Πράσινα Σημεία» για ρούχα, χαρτί, πράσινα απορρίμματα, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.

-Θεσπίζουμε την «πράσινη γειτονιά» και προχωρούμε σε μείωση δημοτικών τελών για εκείνες τις γειτονιές που θα επιτύχουν αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών.

-Ανανεώνουμε το γερασμένο στόλο των απορριμματοφόρων.

-Συγκροτούμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και σωστά σχεδιασμένο δίκτυο αστικού πρασίνου

-Επιδοτούμε τους δημότες για τη δημιουργία Πράσινης Ταράτσας.

Ο σύνδεσμος για να καταθέσετε τις προτάσεις σας είναι στην ιστοσελίδα https://koukodimos.gr/  στην ενότητα «Θέλουμε τη γνώμη σου» https://koukodimos.gr/protaseis/