Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Μπαίνουν κανόνες συμμετοχής, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς

Επίσης, η παράγραφος 1 του άρθρου 28 ορίζει ότι δικαίωμα ψήφου σε υπερκείμενη αθλητική ένωση έχουν τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ένωσης τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και επιδεικνύουν μια ελάχιστη αγωνιστική δραστηριότητα βάσει των επισήμων φύλλων αγώνων. Σε όλους όσους και όλες όσες δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του αθλητισμού είναι γνωστό ότι υπάρχει το πολύ δυστυχές φαινόμενο των σωματείων-σφραγίδα. Με αυτήν τη ρύθμιση επιδιώκεται, λοιπόν, να απαλειφθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Όπως υπογράμμισε η κα Σκούφα, διατυπώθηκε κριτική για τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 26 βάσει των οποίων οι αρχαιρεσίες στα αθλητικά όργανα διεξάγονται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με ανώτατο όμως όριο σταυροδοσίας στο ένα τρίτο του συνόλου των θέσεων εκλογής, είτε με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων κάθε ψηφοδελτίου είναι ίσος τουλάχιστον με το ένα τρίτο των θέσεων εκλογής.

 

«Αλλεργία» Ν.Δ και ΚΙΝ.ΑΛ στην απλή αναλογική

Όπως τόνισε η βουλευτής Πιερίας, σε κάθε συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όταν έρχεται το θέμα της απλής αναλογικής, διαπιστώνουμε από μεγάλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση και από το Κίνημα Αλλαγής, θα έλεγα, μία αλλεργία απέναντι στην απλή αναλογική. Το επιχείρημα που ακούγεται είτε για τις τοπικο-αυτοδιοικητικές εκλογές και τον «Κλεισθένη», είτε τώρα για το αθλητικό νομοσχέδιο, είναι ότι δήθεν με την απλή αναλογική δεν εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα, δεν εξασφαλίζονται οι ισχυρές και αποτελεσματικές διοικήσεις.

Και θέλω να θέσω ξανά το ερώτημα: Αν ισχύει αυτό, τότε γιατί σε πάμπολλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη καλλιεργηθεί και εμπεδωθεί σε απόλυτο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό, η κουλτούρα των συνεργασιών και των συναινέσεων; Μήπως τελικά οι διοικήσεις οι οποίες λειτουργούν βάσει της αρχής του ενός ανδρός βολεύουν κάποιους; Θέλουμε να συντηρήσουμε αυτό το καθεστώς ή θέλουμε να έχουμε μια γνησιότερη εκπροσώπηση, μία λάμψη, αν θέλετε, μία ενίσχυση της ίδιας της δημοκρατίας και της πραγματικής και γνήσιας αντιπροσώπευσης;