Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πεζοδρόμιο και για την άλλη πλευρά… του γηπέδου

Από το Δήμο Κατερίνης1

 

 

 

Σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα έργων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύνολο του Δήμου και συμβάλλει στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υποδομών εντάσσονται οι παρεμβάσεις συνεργείων του Δήμου Κατερίνης, στα πεζοδρόμια του Α’ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Λυκούργου.

 

Σε πρώτη φάση οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού των πεζοδρομίων, αποθάμνωσης και εκρίζωσης της φυτικής βλάστησης, ενώ θα ακολουθήσει ο εξωραϊσμός των πεζοδρομίων μέσω της επίστρωσή τους με κυβόλιθους.

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς, εξασφαλίζουν την ομαλή πρόσβαση τόσο στο Α’ ΔΑΚ, στους βοηθητικούς αθλητικούς χώρους, όσο και στα σχολικά συγκροτήματα και υπηρεσίες πέριξ της συγκεκριμένης περιοχής.