Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προτάσεις 577.000 ευρώ στο LEADER

 

 

 

Υποβλήθηκαν προτάσεις για νέες ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δίου