Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Και «αγκαλιά» και «ζω»

 

 

Εγκαίνια για το «ΑΓΚΑΛΙΑ… ΖΩ» του Κοι.ΣΠ.Ε στον χώρο του παλιού νοσοκομείου