Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Προτιμούμε την οδύνη της γνώσης από τη μακαριότητα της άγνοιας»

Πάντα η γνώση είναι δύναμη, έλεγε ο Πλάτων.»

Την επιστολή συνυπογράφουν ο πρόεδρος και η γραμματέας του Συλλόγου Λιβαδιωτών, αλλά και συγγραφέας του βιβλίου