Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Επίσκεψη στην Πολωνία

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»Φώτο

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Μοντεσσόρι για τους Εφήβους”.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση στη Βαρσοβία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, σχολεία από την Τσεχία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία.

Σκοπός της πρώτης συνάντησης ήταν η γνωριμία των εταίρων και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να έρθουν σε επαφή τα σχολεία – εταίροι με τη μέθοδο διδασκαλίας Μοντεσσόρι και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές.

Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του Γυμνασίου «Πλάτων», Ευάγγελο Καπέτη.