Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πώς γίνονταν πληρωμές χωρίς… «Διαύγεια»;

Ερώτηση για την Δημοτική Επιχείρηση της Ολυμπιάδας049

Για τη διαδικασία που ακολουθούσε η Δημοτική Επιχείρηση «Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού Ολυμπιάδα» έως το Μάη του 2017 για τις πληρωμές, κατέθεσε ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κυριακίδης.

 

Όπως υποστήριξε ο κ. Κυριακίδης ο νόμος υποχρεώνει την Δημοτική Επιχείρηση να αναρτά τις αποφάσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτήν την πρακτική δεν την ακολουθούσε η επιχείρηση έως τον Μάιο του 2017.

Ο κ. Κυριακίδης, έθεσε μια σειρά σχετικών ερωτημάτων όπως γιατί δεν γινότανε ανάρτηση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, πράξεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, αποφάσεων έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίησης των πληρωμών με το ακριβές ποσό πληρωμής για κάθε επιμέρους δαπάνη κλπ όπως επιβάλει ο σχετικός Νόμος και τελίκά πώς γινότανε οι πληρωμές από την εταιρεία χρηματικών ενταλμάτων που δεν είχανε αναρτηθεί στο Διαύγεια.

Επίσης ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους που δεν είχε ενταχθεί η συγκεκριμένη Δημοτική Επιχείρηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (σχετικά με τις αμοιβές υπαλλήλων και αιρετών).

Αν και «οι δημότες του Δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα του Κορινού περιμένουν με ενδιαφέρον τις απαντήσεις», σύμφωνα με τον κ. Κυριακίδη, ο δήμαρχος Κατερίνης κάνοντας χρήση του κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου, επιφυλάχθηκε (προφανώς) να απαντήσει όπως υποχρεούται, σε επόμενη συνεδρίαση.