Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αναγκαία τομή για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από ένα σήμα ποιότητας σε τοπικά προϊόντα μέχρι τα ορειβατικά μονοπάτια που αφορούν την Πιερία, τον Όλυμπο και πλείστα άλλα όρη της χώρας μας και τη σύνδεση αυτών των ορειβατικών διαδρομών με την τοπική βιοποικιλότητα. Την πιστοποίηση, επίσης, σήματος ποιότητας και προέλευσης στα αγροτικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, όπως και στην κτηνοτροφία, την τυροκομία κτλ. θα τη δίνουν οι συγκεκριμένοι φορείς.

 

Επιβεβλημένη ανάγκη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Όλυμπο

Η βουλευτής Πιερίας, τόνισε επίσης, ότι τη βιοποικιλότητα και την υπεραξία που μπορεί να παραχθεί για τη χώρα, εξαιτίας αυτής ακριβώς της βιοποικιλότητας, για πρώτη φορά κατάφερε αυτή η Κυβέρνηση και την ενέταξε σε πρόγραμμα ευρωπαϊκών πόρων, καταρτίζοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τομέα της φύσης και βιοποικιλότητας. Πρόκειται για το πρόγραμμα LIFE IP, το οποίο θα διαρκέσει 8 χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ, όπου η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται στα 10,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των αναδόχων για την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και διαχειριστικών σχεδίων όλων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτές θα στηριχτούν τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την οριοθέτηση των περιοχών προστασίας και τον καθορισμό των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ανά ζώνη προστασίας. «Και επιτέλους, προς τιμήν σας, κύριε Υπουργέ, αναμένουμε επιτέλους στην Πιερία το προεδρικό διάταγμα και για τον Όλυμπο, για να μην τον επιβουλεύονται άναρχα σχέδια δόμησης ή άναρχης εκμετάλλευσης πανταχόθεν», κατέληξε η βουλεύτρια Πιερίας.