Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Συμμετοχή στο πρόγραμμα DIGIT

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» στη Βαρσοβία

Φώτο Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 προγράμματος με τίτλο “DIGIT”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Αγγλία και το Βέλγιο. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσω ενός μοντέλου κατάρτισης, το οποίο θα τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ασφαλή διαχείριση των ηλεκτρονικών τους δεδομένων.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι στόχοι του προγράμματος και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος.
Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου «Πλάτων» και τον Σπυρίδωνα Μπλάτσιο, εκπαιδευτικό.