Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Στήριξη με… σύμβαση

Συνεχίζεται η καλή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας και Δήμου Δίου-Ολύμπου1

Τη σύμβαση «διαβαθμικής συνεργασίας» με την οποία παρέχεται ουσιαστική τεχνική στήριξη στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από την Π.Ε. Πιερίας, υπέγραψαν η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και ο δήμαρχος της περιοχής.

 

Αντικείμενο της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας είναι η τεχνική στήριξη (υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας) του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή μελετών που απαιτούν τη γνώση Μηχανολόγου Μηχανικού. Συγκεκριμένα, με την σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας, επιδιώκεται η ενίσχυση του Δήμου Δίου – Ολύμπου σε προσωπικό με γνώσεις Μηχανολόγου Μηχανικού, προκειμένου ο Δήμος να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες στον τομέα των τεχνικών έργων – προμηθειών-που απαιτούν αντίστοιχη ειδικότητα και τεχνογνωσία- καθόσον στερείται παντελώς υπαλλήλου με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η διάρκεια της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της, έως 12 μήνες. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των συμβαλλομένων, ενώ δεν περιλαμβάνει αμοιβή για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.