Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα

ΥΠΕΣ: Νομοσχέδιο-σκούπα για εκκρεμείς υποθέσεις των ΟΤΑ

Έφτασε στη Βουλή

 

Έφτασε τελικά στη Βουλή, ύστερα από καθυστερήσεις με στόχο η τελική διαμόρφωσή του να καλύψει, με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις, εκκρεμή ζητήματα των δήμων, το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών με επίκεντρο θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει 140 άρθρα με ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αλλά και διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Διευθετεί θέματα σχετικά με τα οικονομικά των δήμων και το προσωπικό τους, αναφέρεται σε αλλαγές για τη διευκόλυνση της ίδρυσης Αποτεφρωτηρίων νεκρών, αναφέρεται αναλυτικά στο Μητρώο Πολιτών, ενώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις με αντικείμενο τους  Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας.