Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ανακοίνωση για τους παραγωγούς που καλλιεργούν ελιές

Δήμος Κατερίνης

Παραγωγοί που καλλιεργούν ελιές, το φυτικό κεφάλαιο των οποίων ζημιώθηκε (ξηράνσεις δέντρων, σχισίματα στον κορμό και τους πρωτογενείς κλάδους) από παγετούς που εκδηλώθηκαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 καλούνται να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης έως 03/07/2017

Δηλώσεις για την Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης γίνονται στο Δημαρχείο (ισόγειο) και στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων