Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Ευρώπη για τους πολίτες»

Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου REACT, στο Δήμο Κατερίνης

 1

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Κατερίνης, προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μία αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο µε τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση

 

Ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων και ειδικότερα στο έργο REACT του Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (Europe for Citizens) συμμετέχει όπως είναι γνωστό ο Δήμος Κατερίνης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη προπαρασκευαστική, ενημερωτική συνάντηση της ομάδας εργασίας για την συλλογή στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα παρουσιαστούν στο Wattrelos Γαλλίας στις 12-13 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κατερίνης.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν από πλευράς Δήμου Κατερίνης η ομάδα έργου, την οποία αποτελούν: ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπαζιώγας, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κατανάς, οι υπάλληλοι του δήμου Ζωή Σερετίδου, Κατερίνα Πόδα, Εμμανουήλ Κοσμαδάκης, Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Επίσης, παρέστησαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης, ο πρόεδρος Χαράλαμπος Μπρουσκέλης και η Χαρίκλεια Παντούλη, από την ΜΚΟ ADRA DEUTCHLAND, οι: Μαρία Αβακιάν, Φοίβος Πανιώτης, ως εκπρόσωποι του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σέρβικου συμπληρωματικού Σχολείου «Άγιος Σάββας», οι: Βέσνα Παβτς, Ντιάνα Μίτσιτς –Τσιρωνίδου, Μπιλιάνα Νοβάκοβιτς – Αθανασιάδου, από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» οι: Κων/νος Δημόπουλος και Παύλος Μπλιάτης.

«Πρόκειται για ένα  σημαντικό  έργο, που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και ενθαρρύνει μία αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο µε τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση» τόνισε σε δήλωσή του, στο περιθώριο της συνάντησης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Παπαζιώγας.

Η ατζέντα συζήτησης στη Γαλλία θα διαμορφωθεί ως εξής:

-«Θεσμικές και νομικές αρχές της ιθαγένειας σε κάθε χώρα μέλος του δικτύου» (constitutional principles of European citizenship in every partner country) και

-«Από την εθνική στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, οι θεσμικές αρχές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών» (From national to European citizenship: the constitutional principles of European citizenship, rights and duties of citizens).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι,  συμφωνήθηκε νέα συνάντηση την Παρασκευή 16 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της οποίας, θα παραδοθούν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν σήμερα στους φορείς εκπροσώπους των αλλοδαπών και των ΜΚΟ. Τα ερωτηματολόγια  αποτελούν εργαλείο μελέτης συγκεκριμένων θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνάντηση (presentation meeting) των εταίρων του προγράμματος.

Επιπλέον, θα παραδοθεί μία έκθεση για το νομικό πλαίσιο περί ιθαγένειας από το δικηγορικό σύλλογο και θα δοθεί  από τον καθένα εμπλεκόμενο φορέα ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται MEMORANDUM OF UNDERSTANDING.