Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η πόλη που δεν «φοβάται» το πράσινο

Πάνω από το μέσο όρο των Ελληνικών πόλεων η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, στην Κατερίνη

1

«Ο Δήμος μας έχει καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει το πράσινο στην πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος Κατερίνης. Τα στοιχεία δείχνουν οτι την τελευταία δεκαετία το πράσινο αυξήθηκε στον αστικό ιστό της πόλης κατά 33%

Σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση διαχείρισης, ανάπτυξης και προστασίας του αστικού πρασίνου, έχει διανύσει ο Δήμος Κατερίνης (υπηρεσίες Αντιδημαρχίας περιβάλλοντος και πρασίνου) τα τελευταία χρόνια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς την πολλαπλή συνεισφορά του αστικού πρασίνου στους κατοίκους, στην πανίδα, καθώς και στις οικολογικές και κλιματικές συνθήκες.

Ενώ ανά την Ελλάδα, οι οικολογικές ιδιαιτερότητες του αστικού περιβάλλοντος με την έντονη τσιμεντοποίηση, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων με αποτέλεσμα το πράσινο στις πόλεις να υποφέρει και να μειώνεται συνεχώς, στην Κατερίνη υλοποιήθηκαν μία σειρά από συντονισμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν: -Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σωστά σχεδιασμένου δικτύου δενδροστοιχιών στα πεζοδρόμια εξασφαλίζοντας ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στο δομημένο περιβάλλον και στο πράσινο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι δενδροστοιχίες της οδού 25ης Μαρτίου, που συνδέουν το πράσινο των κατοικιών στο κέντρο της πόλης με εκείνο των υπαίθριων χώρων, όπως επίσης και οι δενδροστοιχίες στις οδούς Επ. Μακαρίου Κίτρους, Τερζοπούλου και Θεσσαλονίκης, που διασχίζουν την πόλη, με την επιλογή και τοποθέτηση σε κάθε δρόμο ενός είδους δένδρου σημείο αναφοράς πλέον, για την ταυτότητα και το μικροπεριβάλλον της κάθε περιοχής. Επιπλέον, στις κεντρικές οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Κασσάνδρου, καθώς και σε άλλους κεντρικούς δρόμους κατασκευάσθηκαν για πρώτη φορά πανελλαδικά 1088 πολυχρηστικές νησίδες στο οδόστρωμα, για φύτευση αντίστοιχου αριθμού δένδρων, αφού δεν υπήρχε η ανάλογη δυνατότητα στα πεζοδρόμια. Έτσι δημιουργήθηκαν πράσινες αλέες – διαδρομές για την κίνηση οχημάτων και πεζών κάτω από αυτές. -Η μετατροπή των συστάδων στα πάρκα από ομήλικες κωνοφόρων σε μικτές εξασφαλίζοντας έτσι την αειφορική τους παρουσία, όπως ξεκίνησε και συνεχίζει στο Δημοτικό πάρκο και πάρκο Ευαγγελικών. -Η υλοποίηση υποδειγματικών κλαδεύσεων ειδικά σε μεγάλα αιωνόβια δένδρα με τεράστια οικολογική αξία. -Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην καταπολέμηση ασθενειών όπως στην περίπτωση της Πευκοκάμπιας. -Στo πλαίσιo επιστημονικής έρευνας το 2015 για 588 δένδρα του Δήμου συντάχθηκε ψηφιακό μητρώο δένδρων με όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνταν και για την έκδοση ISO στα εν λόγω δένδρα. Όπως επισημαίνει σχετικά ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου μέσα στις πόλεις εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα του αστικού πρασίνου. Ο Δήμος μας έχει καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει το πράσινο στην πόλη μας. Ειδικότερα: -Η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην πόλη (3.2 τ.μ./ κάτοικο) είναι κατά 20 % περίπου μεγαλύτερη από εκείνη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια (το 2004 ήταν 2.7% ανά κάτοικο) και πάνω από το μέσο όρο των Ελληνικών πόλεων (2..9 τ.μ./ κάτοικο). -Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε ο αριθμός των δένδρων σε ποσοστό 33% με αντίστοιχη αύξηση και της συνολικής έκτασης πρασίνου στο Δήμο μας, κατά 30%, γεγονός ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για το αστικό περιβάλλον δεδομένου ότι ο αντίστοιχος πληθυσμός στην πόλη μας αυξήθηκε μόλις κατά 10%. Σε συνδυασμό με την παρουσία στην πόλη ενός από τους μεγαλύτερους αστικούς χώρους πρασίνου στην Ελλάδα, του Δημοτικού Πάρκου, έκτασης περίπου 51000 τ.μ. με 1252 δένδρα από 39 είδη και με τεράστια αιωνόβια δένδρα ανάμεσα τους, καθιστούν το αστικό πράσινο της πόλης μας ως έναν από τους κύριους ρυθμιστές της ποιότητας της ζωής μας μέσα στην πόλη».