Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πραγματικότητα οι πρώτες αγροτικές φυλακές για γυναίκες

Υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα του νομικού κόσμουφωτο αρχείου

 

Ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο του νομικού κόσμου αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας ικανοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης με την απόφαση να δημιουργήσει το πρώτο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα για γυναίκες στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας, ύστερα και από την εισήγηση των μελών της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής, μέλος της οποίας είναι ο Χάρης Τζαμακλής.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού που υπεγράφη στις 7 Μαρτίου, η δομή θα οργανωθεί έτσι ώστε η καθημερινότητα των γυναικών να διαρθρωθεί γύρω από αγροτικές δουλειές, εργαστήρια, αλλά και κατασκευή προϊόντων και τροφίμων, ενώ για την εφαρμογή του καταλληλότερου για την περιοχή προγράμματος καλλιέργειας θα αξιοποιηθεί γεωπόνος του σωφρονιστηρίου.
Όπως υποστήριζαν και οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής στην έκθεση της Επιτροπής για την Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου (03/10/2015-30/09/2016), η ενίσχυση του θεσμού των ανοικτών καταστημάτων κράτησης μπορεί παράλληλα να συμβάλει περαιτέρω στην αποσυμφόρηση των κλειστών καταστημάτων, ζωτικής σημασίας ανάγκη για την ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος. Το κυρίαρχο όμως πλεονέκτημα των αγροτικών καταστημάτων κράτησης είναι το γεγονός ότι αποτελούν τη μόνη ασφαλή οδό επανένταξης των κρατουμένων μέσω της αναγκαίας εκμάθησης δεξιοτήτων που τους παρέχεται και της καθημερινής εργασίας. Η δε μη λειτουργία ανοικτού καταστήματος κράτησης για γυναίκες επί σειρά ετών στη χώρα μας πλήττει προφανώς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατουμένων ανεξαρτήτως φύλου και αποτελεί ένδειξη ότι η διάσταση του φύλου στο σωφρονιστικό μας σύστημα πάσχει.
Άλλωστε, την ανάγκη δημιουργίας ανοικτού καταστήματος κράτησης για γυναίκες επιτείνει το γεγονός ότι υπάρχουν έγκλειστες μητέρες που ανατρέφουν τα παιδιά τους μέσα στα καταστήματα, στα οποία κρατούνται. Το Υπουργείο με αυτή του την απόφαση προτάσσει τη δυνατότητα να μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα αγρόκτημα και να στηρίξει την έγκλειστη μητέρα στην ιερή αποστολή της ανατροφής του παιδιού της.