Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»1

 

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Επιχειρηματικότητα: ένα βήμα προς το μέλλον”.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η τρίτη διακρατική συνάντηση εργασίας στην Ιταλία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, σχολεία από την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Τουρκία.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες θα συσχετίζονται με την ενσωμάτωση της καινοτομίας αλλά και ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η διεπιστημονική διδασκαλία και άλλες νέες συνεργατικές μέθοδοι. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι να προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ.
Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου «Πλάτων» και δύο μαθήτριες.