Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Σχέσεις των εφήβων με τους γονείς

Βιωματικό σεμινάριο από το Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς1

Σεμινάριο με θέμα «Σχέσεις των εφήβων με τους γονείς» πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς την Τρίτη, στο πλαίσιο της θεματικής βδομάδας. Στο βιωματικό σεμινάριο συμμετείχαν πολλοί γονείς του Γυμνασίου.

Η παρουσίαση –συζήτηση του θέματος έγινε από τον Δημήτρη Μπέη ψυχοθεραπευτή και την Τριανταφυλλιά Γιαννίκη ψυχολόγο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κατερίνης. Οι εισηγητές καθήλωσαν το κοινό με την αμεσότητα τους και την βιωματική παρουσίαση του θέματος.
«Θεωρούμε υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε τον Διοικητή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας κ. Ξυλά καθώς και τους κ. Μπέη Δημήτριο και την κ. Γιαννίκη Τριανταφυλλιά ψυχολόγο επειδή ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση του σχολείου μας για την ενημέρωση-συζήτηση με τους γονείς του Γυμνασίου στο προαναφερθέν θέμα», αναφέρει σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα το σχολείο