Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απαραίτητη η βοήθεια του ΤΠΔ…

Με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συναντήθηκαν οι δήμαρχοι Κεντρικής Μακεδονίας1

Ενημερωτική συνάντηση Δημάρχων, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕΔΚΜ πραγματοποιήθηκε χθες με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος του προέδρου της ΠΕΔΚΜ Λάζαρου Κυρίζογλου. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση Δημάρχων-αιρετών-υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων της ΠΕΔΚΜ και ζωηρό ενδιαφέρον σχετικά με την εξυπηρέτηση υφισταμένων δανείων των Δήμων από το ΤΠΔ και με τη λήψη νέων δανείων. Από πλευράς Δήμου Κατερίνης, στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Νίκος Παπαζιώγας, Λάζος Ντόντης και Δημήτρης Ντούρος. Ο πρόεδρος του ΤΠΔ ενημέρωσε τους παρισταμένους και απάντησε σε απορίες-ερωτήσεις. Οι αιρετοί και τα υπηρεσιακά στελέχη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης δημοτικών έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την δυνατότητα συμβολής του Ταμείου στη χρηματοδότηση έργων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού, Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας, Αναχρηματοδότηση των Δημοτικών Δανείων, Ισοσκέλιση των Προϋπολογισμών, Χρηματοδότηση Μελετών κλπ. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΤΠΔ κ. Βαρλαμίτη και τους συνεργάτες του για τη συμμετοχή τους και την ενημέρωση που παρουσίασαν στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Από πλευράς της ΠΕΔΚΜ και των αιρετών διατυπώθηκε το αίτημα να γίνει το ΤΠΔ πιο ελκυστικό οικονομικά σε σχέση με τις τράπεζες (π.χ πιο μικρά επιτόκια δανεισμού κλπ.)