Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τελευταία μέρα εγγραφών

Δ. ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

img_20170123_093856

Στο Δ.ΙΕΚ. (πρώην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών) του Γ.Ν. Κατερίνης θα λειτουργήσει και νέο Α’ εαρινό εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» εκπαιδευτικού έτους 2016-2017
με ημερομηνία έναρξης μαθημάτων 16-02-2017.
Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι: απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, Β’ Κύκλου ΤΕΕ, Β’ κύκλου ΟΑΕΔ και οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο 2351074710, ώρες 08:00-14:00.