Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ασπίδα κοινωνικής προστασίας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης

01

«Μέσα από τη λειτουργία θεσμών κοινωνικής πρόνοιας επιτελείται μεγάλο και σημαντικό έργο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής», σημειώνει ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης

Την κοινωνική ασπίδα προστασίας, με όχημα τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και την παροχή υπηρεσιών ενισχύει ο Δήμος Κατερίνης. Στα χρόνια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, τώρα που όλο και περισσότεροι δημότες στηρίζονται στις κοινωνικές δομές, ο Δήμος προσφέρει ουσιαστικό έργο, ιδιαίτερα στις ασθενέστερες ομάδες.

Ειδικότερα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες που πλήττονται από τη φτώχεια και να ενδυναμώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες εξασφάλισε την ένταξή του στη δομή «Κέντρο Κοινότητας» με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης: «Ο Δήμος Κατερίνης από την πρώτη στιγμή της οικονομικής κρίσης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητά του, την άμεση ανακούφιση των συμπολιτών μας που πλήττονται περισσότερο. Με τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας, στηρίζουμε και ενισχύουμε τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Παράλληλα, είμαστε στο πλευρό του κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη, καθώς μέσα από τη λειτουργία θεσμών κοινωνικής πρόνοιας επιτελείται μεγάλο και σημαντικό έργο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής». Προς την κατεύθυνση αυτή, στον Δήμο Κατερίνης, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί από το 2008 το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων, το οποίο μετεξελίχθηκε σε «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κατερίνης με παράρτημα Ρομά».

Το «Κέντρο Κοινότητας» στην πλήρη ανάπτυξη των δράσεών του προγραμματίζεται να παρέχει – μεταξύ άλλων – τις εξής υπηρεσίες:
Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ).
Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Τα «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κλπ.
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
-Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
-Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
-Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
-Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)
-Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
-Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.
-Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες
-Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.