Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Διάθεση πινακίδων υποχρεωτικής αναγραφής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα

ΕΒΕ Πιερίας

1

Υπεγράφη την Τρίτη 31 Ιανουαρίου από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα.
Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ως άνω νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά γραφήματα από το Επιμελητήριο Πιερίας.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου 23510 23211.