Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ο Δήμος Κατερίνης αλλάζει τα φώτα

Με ποιοτικό και επαρκή φωτισμό

1

Στον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο σε ό, τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, όσο και στην αποφυγή της φωτορύπανσης συμβάλλουν οι εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, στο σύνολο του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης προχώρησε στην τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων, με τις πλέον ποιοτικές προδιαγραφές, στην πόλη της Κατερίνης και ειδικότερα στα Καταφυγιώτικα, στα Βλάχικα, στη Νέα Ζωή, στις οδούς Βασιλείου Β’ από το ύψος της οδού Μ. Αλεξάνδρου έως την οδό Λαχανά, σε τμήμα της οδού Λαχανά, στις οδούς Αναπαύσεως, Κιουταχείας κ.α. Παράλληλα, την τρέχουσα περίοδο, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στις Τοπικές Κοινότητες Φωτεινών, Καταλωνίων, Αρωνά, Λαγοράχης, Μοσχοποτάμου, σε τμήμα της Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και Ελατοχωρίου αντίστοιχα, καθώς και στις περιοχές Π. Ελατοχωρίου, Π.Κεραμιδίου και Μεσαίας Μηλιάς. Όπως τονίζει ο εντεταλμένος σύμβουλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Κώστας Τσιουκάνης: «Στόχος των παρεμβάσεων που υλοποιούνται με τον συντονισμό του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη και με βάση φωτομετρικές μελέτες, είναι ο συστηματικός, ποιοτικός και επαρκής φωτισμός των οδών και των κοινόχρηστων χώρων και άρα η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στο σύνολο του Δήμου».