Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Παρεμβάσεις για τη διατήρηση του κτιρίου

Αστική Σχολή Κατερίνης

1

Επισκευές και εργασίες συντήρησης (ελαιοχρωματισμοί κ.ο.κ.) είναι σε εξέλιξη, από συνεργεία του Δήμου Κατερίνης, στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου της Αστικής Σχολής.

Οι συγκεκριμένες εργασίες, αποτελούν συνέχεια των παρεμβάσεων, οι οποίες πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στην πρόσοψη, στην στέγη, ενώ είχαν προηγηθεί και παρεμβάσεις ενίσχυσης του φωτισμού.
Οι εργασίες, σε ένα κτίριο ταυτισμένο με την ιστορία και τη ζωή της πόλης, συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργίας του και εντάσσονται στις γενικότερες παρεμβάσεις, οι οποίες, σε καθημερινή βάση εκτελούνται σε δημοτικά κτίρια, στο σύνολο του Δήμου Κατερίνης.