Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Η Πιερία απέκτησε δασικό κτηματολόγιο

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτηςtrans-epta-611-moni

Μετά από εργασία πολλών ετών, η Πιερία απέκτησε «δασικό κτηματολόγιο», αφού την Παρασκευή αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες. Μόλις πέντε νομοί ήταν έτοιμοι για την ανάρτηση των χαρτών (αποτελεί «μνημονιακή» υποχρέωση), αφού εκτός από την Πιερία την ίδια μέρα ανήρτησαν ολοκληρωμένους δασικούς χάρτες οι διευθύνσεις δασών Μεσσηνίας και Ηλείας ενώ για τμήμα του νομού τους οι διευθύνσεις δασών Καβάλας και Ευβοίας.

Μια επίπονη δουλειά η οποία εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας και διήρκεσε περισσότερο από 4 χρόνια, είναι πλέον στην υπηρεσία των πολιτών, απλοποιώντας μια σειρά από διαδικασίες που σχετίζονταν με τις πράξεις χαρακτηρισμού. Οι πράξεις χαρακτηρισμού (εκτός από κόστος για τον πολίτη) αποτελούσαν και μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία για να ολοκληρωθεί απαιτούνταν το ελάχιστο τέσσερις μήνες και αν βέβαια στο διάστημα αυτό, δεν προέκυπτε κάποιο θέμα. Με την ψηφιοποίηση όλων των εκτάσεων δασικών και μη, εκχερσωμένων και αναδασωτέων, πλέον ο κάθε πολίτης που διαθέτει μια έκταση ή ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια έκταση στην Πιερία, μπορεί από τον υπολογιστή του, να μεταβεί στο σύνδεσμο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx και αμέσως (βάζοντας τις συντεταγμένες ή επιλέγοντας περιοχή) να διαπιστώσει αν η έκταση για την οποία ενδιαφέρεται είναι δασική ή όχι. Ο χάρτης, συντάχθηκε βάσει των χαρτών του 1945, ενώ μέσα από την ψηφιοποίηση δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να διαπιστώσει ο ίδιος τον χαρακτήρα της έκτασης που τον ενδιαφέρει, τι χαρακτήρα είχε το 1945, ακόμη και τις διοικητικές πράξεις που σχετίζονται μ’ αυτήν μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, εφόσον η έκταση που τον ενδιαφέρει είναι «καθαρή» με μια αίτηση και ένα απλό τοπογραφικό, θα παίρνει άμεσα το πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας.

 

epta1-2 epta1 Στον δασικό χάρτη απεικονίζονται και αποτυπώνονται: -με μαύρο χρώμα το όριο των περιοχών που εξαιρούνται της ανάρτησης του δασικού χάρτη. -με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων, βάση σχετικού νόμου. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, καλούνται πλέον οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017. Για όσους κατοικούν στο εξωτερικό, η προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2017. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στον δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx), με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδό της. Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Να σημειωθεί ότι για την υποβολή αντιρρήσεων για μια έκταση έως 5 στρεμμάτων το παράβολο μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 135 ευρώ.

 

epta1-1 Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Καταβολή τέλους, δεν απαιτείται κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές: α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ.2 περίπτωση α΄ του αρθ.23 του ν.3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.3β του άρθρου 31 του ν.4280/14, όπως ισχύει. β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού. γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικισμού. δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους ανηρτημένους χάρτες. ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.998/1979. Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή της υπηρεσίας εποικισμού αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης. Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση που αφορά η αντίρρηση. Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται (έως 30 Μαρτίου) σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας «Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη». Επισημαίνεται ότι η διαδικασία του αρθ.14 ν.998/1979, από την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές του αρθ.10 του ιδίου νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών, ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του αρθ. 14 ν.998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές του άρθρου 10 παρ.3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη.