Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κυβέρνηση και ΕΟΠΥΥ, μας «εμπαίζουν»

Καταγγελία Συλλόγων Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών και Ψυχολόγωνaaaa

 

Την παράταση του ισχύοντος καθεστώτος κάλυψης δαπανών “Ειδικής Αγωγής”, ζητούν από τον ΕΟΠΥΥ οι συγκεκριμένοι σύλλογοι

Τη μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας καταγγέλουν με ανακοίνωσή τους οι Σύλλογος Ελλήνων Λογοθεραπευτών Φυσιοθεραπευτών και Ψυχολόγων, κάνοντας λόγο για «μεθόδευση» σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ταμείου

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι υγείας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για τον τρόπο που επέλεξε το Υπουργείο να γίνει η δημόσια διαβούλευση. Σε αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν, σχετικά με την Άδεια Ασκήσεως του επαγγέλματός τους, εκτός του ότι ο χρόνος που είχαν στην διάθεσή τους ήταν σαφώς μεγαλύτερος, η παράθεση σχολίων και απόψεων ήταν δημόσια, γεγονός το οποίο διασφάλιζε και την διαφάνεια της διαδικασίας (όσο μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει έτσι). Σκοπός της διαβούλευσης, θα έπρεπε να είναι να ληφθούν υπόψιν οι απόψεις των ενδιαφερομένων και όχι απλά να κατατεθούν και να αρχειοθετηθούν σε στοίβες τα όσα κάποιος, παραθέτει με επιχειρήματα.
Η «εσπευσμένη» και εκβιαστική πρόθεσή του Υπουργείου, να ενταχθούν σε μια τόσο «καταστρεπτική και καταπιεστική και από επαγγελματικής αλλά και από ηθικής και επιστημονικής πλευράς για ΟΛΟΥΣ μας σύμβαση συνεργασίας, υποδηλώνει οποιαδήποτε άλλη πρόθεση πέραν της ουσιαστικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων». Επιπλέον, αδυνατούν να κατανοήσουν τα οφέλη προς κάθε κατεύθυνση, μιας σύμβασης η οποία ούτε πρόκειται να επωφελήσει τους ασφαλισμένους, καθώς οι υπηρεσίες που έως και σήμερα λάμβαναν δεν θα είναι πλέον οι ίδιες (καθαρά για οικονομικούς λόγους) αλλά ούτε και το κράτος, καθώς οι ασφαλισμένοι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιημένοι από την παροχή υγείας που τους προσφέρεται «δωρεάν»
Συγκεκριμένα καταγγέλουν οτι ο ΕΟΠΥΥ, τους κάλεσε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 σε «προσχηματική» διαπραγμάτευση και κατ’ όνομα «δημόσια διαβούλευση»- συνολικής διάρκειας τεσσάρων ημερών (συμπεριλαμβανομένων τριών αργιών) για τη κατάρτιση συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής»- δηλαδή με Λογοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές και Ψυχολόγους, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.
Η προτεινόμενη σύμβαση, σύμφωνα με τους καταγγέλοντες, παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, με ελλιπή νομική τεκμηρίωση, βρίθει ανακριβειών και ελλείψεων ως προς τις υπηρεσίες, τους επαγγελματικούς κλάδους, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, μεροληπτεί δε μονομερώς και υπερβολικά υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν πως «στο Ν.4447 ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2016- Άρθρο 34 διατυπώνονται οι προϋποθέσεις για οριζόντια περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή: Όταν η πραγματικά απαιτούμενη δαπάνη ξεπερνά την προβλεπόμενη, θα εφαρμόζεται οριζόντια περικοπή– κοινώς επονομαζόμενη “κόφτης”, το δε ποσό που λείπει θα αφαιρείται από τις αμοιβές των παρόχων υπηρεσιών», δηλαδή από τους συμβεβλημένους επιστήμονες του κλάδου.
Και συνεχίζουν στην καταγγελία τους, τονίζοντας: «Ως επαγγελματίες που σεβόμαστε στοιχειωδώς την επιστήμη και το επάγγελμά μας, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε σύναψη συμβάσεων με αυτά τα δεδομένα.
-Δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ- χρήστες των υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής (γονείς & παιδιά) κινδυνεύουν να βρεθούν από 1/1/2017 χωρίς κάλυψη της δαπάνης για τις υπηρεσίες αυτές,
-Δεδομένου ότι επιχειρείται οριζόντια περικοπή της δαπάνης για την Ειδική Αγωγή,
-Δεδομένου ότι επιδιώκουμε, παρόλα αυτά, να αρχίσει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση και να συμβάλλουμε στη βελτίωση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής,
1) Καλούμε τον ΕΟΠΥΥ να ορίσει παράταση του ισχύοντος καθεστώτος κάλυψης δαπανών “Ειδικής Αγωγής” για τους ασφαλισμένους, ελάχιστης διάρκειας 3μήνου κατά το οποίο θα μας δοθεί η ευκαιρία να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά και να δρομολογήσουμε τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη σύμβαση που θα διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών “Ειδικής Αγωγής”.
2) Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει σοβαρά το καθεστώς χρηματοδότησης των δαπανών “Ειδικής Αγωγής” όπως ορίζεται στο Ν 4447/2016.
3) Καλούμε τους γονείς και τις οικογένειες που μας έχουν επιλέξει και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας να στηρίξουν την προσπάθειά μας για βιώσιμες, ωφέλιμες για τους ίδιους και δίκαιες λύσεις στο χώρο της “Ειδικής Αγωγής” και, τέλος ,
4) Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στους περίπου 2000 χώρους και δομές παροχής υπηρεσιών “Ειδικής Αγωγής’’ να συνταχθούν μαζί μας για να πετύχουμε βιώσιμες και δίκαιες λύσεις στο χώρο της “Ειδικής Αγωγής”.