Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ιδρύονται τρία «Κέντρα Κοινότητας»

Νέες δομές από τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%8d%ce%b4%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%8d

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» η οποία υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού στο πλαίσιο πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», του Άξονα Προτεραιότητας που αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Η πρόταση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πράξη του θέματος αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» για τρία έτη.
Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του.
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας- Κολινδρού» θα δραστηριοποιηθεί, στα πεδία της υποδοχής – ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών, στη συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων
Ωφελούμενοι της πράξης, είναι: οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση του «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες».
Η Δημοτική Αρχή στην δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μέσα από δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής προχωρά με συνεχή αγώνα σταθερά προσηλωμένη στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στην Βόρεια Πιερία.