Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Μόνο αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για το θέμα των 11 εργαζόμενων της ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

deado

Οι τρεις βουλευτές καλούν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, να αποφασίσουν για την τύχη των 11 εργαζομένων «ως το αρμοδιότερο σώμα μόνον για την πολιτική, κοινωνική και ηθική διάσταση του ζητήματος και να προχωρήσει στη μόνη ενδεδειγμένη λύση – την αναγνώριση της ισχύος των συμβάσεών τους και την παραμονή τους στις εργασίες τους»

«Δεν υφίσταται νομική υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ να ασχοληθεί με τις συμβάσεις των 11 εργαζομένων της» και το μόνο αρμόδιο συμβούλιο είναι το δημοτικό συμβούλιο Δίου Ολύμπου, υποστηρίζουν οι βουλευτές Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ, παρεμβαίνοντας στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην εταιρεία και μπρος στον κίνδυνο 11 εργαζόμενοί της να μείνουν άνεργοι.

Η παρέμβαση των βουλευτών Χάρη Τζαμακλή, Μπέττυς Σκούφα και Στέργιου Καστόρη, ήρθε μετά τη συνάντηση που είχαν με αντιπροσωπεία εργαζομένων της ΔΕΑΔΟ ΑΕ στις αρχές Δεκέμβρη, εκεί όπου δεσμεύτηκαν να «ερευνήσουν» για το αν υπάρχει πράγματι πρόβλημα με τις συμβάσεις εργασίας των 11 ατόμων. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι τρεις βουλευτές «Βάση της έρευνας αποτέλεσε το e-mail της 5-9-2014, που απέστειλε προς την ΔΕΑΔΟ Α.Ε. το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το οποίο ζητούσε από την επιχείρηση «να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να αποστείλει εγκαίρως τα στοιχεία για τις τυχόν μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου», όπως αυτή (υποχρέωση) πηγάζει από το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26-3-2014) και την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΑ/ΑΣΕΠ/1/12705/5-6-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1447/2-6-2014). Διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015). Συνεπώς, από την 11-5-2015 και μετά ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. να αποστείλει στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις τυχόν μετατροπές των συμβάσεων των 11 εργαζόμενων, ούτε υποχρέωση του Υπουργείου να προκαλέσει σχετικούς ελέγχους. Άλλωστε, αν είχε ξεκινήσει σχετικός έλεγχος πριν από την κατάργηση του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014 η ΔΕΑΔΟ Α.Ε. θα είχε ενημερωθεί σχετικώς. Κατόπιν τούτων προκύπτουν τα εξής μη ρητορικά ερωτήματα: α. Με πρωτοβουλία ποιας Υπηρεσίας και ποιου Υπουργείου υποτίθεται ότι ανακινήθηκε το ζήτημα προσφάτως; β. Με ποιον τρόπο ενημερώθηκε το Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ότι δήθεν εξακολουθεί και μετά την κατάργηση του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014 να υπάρχει πρόβλημα με τις συμβάσεις των 11 εργαζόμενων; γ. Δεν ώφειλε το Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. να ελέγξει το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο πριν κοινοποιήσει την με ημερομηνία 26-10-2016 επιστολή του Προέδρου – Δημάρχου στους 11 εργαζόμενους έτσι, ώστε να μην είχε προκληθεί κοινωνική αναταραχή; δ. Δεν ώφειλαν οι γνωμοδοτήσαντες κατ’ εντολή του Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. δικηγόροι να ελέγξουν πριν από τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεών τους το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο έτσι, ώστε να μην είχε προκληθεί μία άνευ αντικειμένου και αχρείαστη νομική αντιπαράθεση; Μετά τη διαπίστωση ότι πλέον ουδεμία υφίσταται νομική υποχρέωση του Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. να ασχοληθεί με τις συμβάσεις των 11 εργαζόμενων, έχουμε τη γνώμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου καλείται να τοποθετηθεί ως το αρμοδιότερο σώμα ΜΟΝΟΝ για την πολιτική, κοινωνική και ηθική διάσταση του ζητήματος και να προχωρήσει στη μόνη ενδεδειγμένη λύση – την αναγνώριση της ισχύος των συμβάσεών τους και την παραμονή τους στις εργασίες τους»