Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οι καλές πρακτικές της κυκλικής… οικονομίας

Στην 3η Διαπεριφερειακή συνάντηση του Έργου Cesme η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας1

Στην 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου CESME (Κυκλική Οικονομία για τις ΜΜΕ- Circular Economy for SMEs) που πραγματοποιήθηκε υπό τη διοργάνωση του Μητροπολιτικού Κέντρου της Μπολόνια και του EVRET, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία έλαβαν μέρος 24 φορείς από τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, οι εταιρείες τις Περιφέρειας Emilia Romagna παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές τους σχετικά με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 3 εργαστήρια, στα οποία όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν την κυκλική οικονομία στις επιχειρήσεις των περιοχών τους.
Η Κυκλική Οικονομία (Circular economy) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και για το λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα από τους περιφερειακούς οργανισμούς.
Στο πλαίσιο του έργου CESME, όλες οι ευρωπαϊκές εθνικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να ενσωματώσουν την Κυκλική Οικονομία στις πολιτικές τους. Ειδικά στην περίπτωση της Ιταλίας, η Περιφέρεια της Emilia Romagna είναι η πρώτη και μέχρι στιγμής ιταλική περιφέρεια με εγκεκριμένο περιφερειακό νόμο για την κυκλική οικονομία (νόμος αριθ. 16, Οκτώβριος 2015). Ο νόμος αυτός εστιάζει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, προσδιορίζει τρεις συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης και καθορίζει ειδικούς και αρκετά φιλόδοξους στόχους, ακόμα μεγαλύτερους και από εκείνους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα είναι πράγματι σε θέση να εκπληρώσουν τους στόχους που τέθηκαν από το πακέτο Κυκλικής Οικονομίας.
Η πρώτη ανατροφοδότηση από τις ιταλικές εταιρίες που παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της Διαπεριφερειακής Συνάντησης των Εταίρων του έργου CESME στην Μπολόνια ήταν θετική και είναι έτοιμες να ενσωματώσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Προκειμένου να εφαρμοστεί η Κυκλική Οικονομία στις επιχειρήσεις, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έχει μεγάλη σημασία οι περιφερειακές αρχές να παρέχουν κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υιοθετήσουν λύσεις κυκλικής οικονομίας στα σχέδια τους.
Κατά τη διάρκεια της Διαπεριφερειακής Συνάντησης πέντε τοπικές ιταλικές εταιρείες παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους:
-Η ILIP srl, που ανήκει στο ILPA Group, παρουσίασε τους 100% r-PET δίσκους της για στήριξη φαγητού, που κατασκευάστηκαν από ήδη χρησιμοποιημένα πλαστικά.
-Η Last Minute Market παρουσίασε τα τοπικά προγράμματά της, που αποσκοπούν στην ανάκτηση απούλητων αγαθών υπέρ των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, με στόχο τα «μηδενικά απόβλητα».
-Η Hydro Italia παρουσίασε το πρόγραμμά της “Pyrochar”, ένα συμπαγές σύστημα για την επεξεργασία και τη διάθεση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων (λυματολάσπη), το οποίο είναι σε θέση να την μετατρέψει σε χρήσιμο βιο-κάρβουνο.
-Η HERAmbiente έκανε μια ολοκληρωμένη ξενάγηση στο εργοστάσιο διαλογής και ανάκτησης απορριμμάτων της, το οποίο αναβαθμίστηκε πρόσφατα χάρη σε ένα οπτικό σύστημα.
-Η Granarolo, η σημαντικότερη ιταλική αλυσίδα γαλακτοπαραγωγής, παρουσίασε την στρατηγική της για εξοικονόμηση νερού μέσω ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης του χαμένου νερού και στη συνέχεια πρόσφερε στους συνεργάτες ξενάγηση στο εργοστάσιο παραγωγής τυριού και στις εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος.
Παράλληλα, υλοποιήθηκαν τρία εργαστήρια (workshops) με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Στο πρώτο εργαστήριο με θέμα «Εμπόδια για την δια τομεακή συνεργασία- barriers to cross-sectoral collaboration», η εταιρεία COEM, που ανήκει στον τοπικό κεραμικό κλάδο, παρουσίασε την εμπειρία της σχετικά με την διατομεακή συνεργασία και παρουσίασε τις εφαρμογές της όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση γυάλινων αποβλήτων κατά την παραγωγή πλακιδίων με στόχο την εξοικονόμηση του κόστους, των πρώτων υλών και τη μείωση των εκπομπών CO2.
Στο δεύτερο εργαστήριο η Διαχειριστική Αρχή της Emilia Romagna παρουσίασε το εργαλείο πολιτικής S3 (Smart Specialization Strategy – Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) ως «γέφυρα για να ξεπεραστούν τα εμπόδια», και η Banca Etica, κυριολεκτικά η ηθική τράπεζα, εισήγαγε το τελευταίο εργαστήριo με τίτλο «Πώς προσβλέπουν οι επενδυτές την κυκλική οικονομία; – How do investors view circular economy?» φέρνοντας την προοπτική ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο τραπέζι των συζητήσεων.
Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τα μέλη της ιταλικής τοπικής ομάδας υποστήριξης του CESME συμμετείχαν επίσης στα τρία εργαστήρια και, μαζί με τους εταίρους του έργου, συζήτησαν τα τρία θέματα χωριζόμενοι σε δύο ομάδες, μία που εκπροσωπούσε τις εταιρείες και μία που εκπροσωπούσε τα ιδρύματα.