Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νομοθεσία «εμπόδιο»

Παράκτιοι αλιείς Κεντρικής Μακεδονίας

1

Ανάγκη κινητοποίησης των παράκτιων αλιέων προκειμένου να τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα», την περασμένη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχαν παράκτιοι ψαράδες της περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από τη Βόρειο Ελλάδα, οι βουλευτές κ.κ. Γ. Σαρίδης, Β. Γρέγος και Ι. Λαζαρίδης ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών Αλιείας των ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής και Μαγνησίας.
Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία του πιλοτικού προγράμματος και έγιναν παρεμβάσεις από το στέλεχος του Τμήματος Αλιείας Θεσσαλονίκης κυρία Χριστίνα Καρλή για τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας της περιοχής και από το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο Δημήτρη Τράγαλο για τους στόχους και τις αρχές της ΚΑλΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεών τους, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Κοινή θέση όλων είναι η ανάγκη κινητοποίησης των παράκτιων αλιέων προκειμένου να τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους που απαγορεύει να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι έλληνες αλιείς. Αυτό το πλαίσιο όσο και η αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων συμμετοχής, εμποδίζουν τους παράκτιους αλιείς να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κυρίως της Ε.Ε.