Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Έγιναν και πάλι… κανάλι

Καθαρισμός Καναλιών στο Βαρικό Λιτοχώρου1

Εντατικά συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της κοίτης των κεντρικών καναλιών Λαζονίκου και Ξυλογέφυρο, μαζί με τα παρακάναλά τους, στην αγροτική περιοχή Βαρικού Λιτοχώρου από τα συνεργεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, «υπό την ”επίβλεψη” του Δημάρχου Κώστα Δημόπουλου».

Τα συγκεκριμένα κανάλια κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960 και οι τελευταίες παρεμβάσεις, όπως αναφέρει ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, «έγιναν πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον.» Οι εγγειοβελτιωτικές εργασίες αφορούσαν στην απομάκρυνση της άγριας φυτικής βλάστησης που αναπτύχθηκε στις όχθες και στα πρανή των καναλιών και στην αφαίρεση φερτών υλικών σε συνολικό μήκος 4,5 χιλιομέτρων. Τα φερτά υλικά, είχαν περιορίσει σημαντικά το βάθος της κοίτης των καναλιών, καθιστώντας τα μη λειτουργικά. «Με την παρέμβαση απομακρύνεται το ενδεχόμενο της υπερχείλισης σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι αγρότες του Βαρικού είδαν με ικανοποίηση τις εργασίες καθαρισμού των καναλιών, αφού το αίτημά τους για παρεμβάσεις ήταν πάγιο, δεδομένου ότι οι περιουσίες τους ήταν εκτεθειμένες στον κίνδυνο, με αυξημένες πιθανότητες να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά από τις πλημμύρες που μπορεί να προκαλέσουν ακραία καιρικά φαινόμενα. «Οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή εντός του 2017, αφού έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικοί πόροι με τον νέο προϋπολογισμό», διαβεβαιώνει ο Δήμος Δίου Ολύμπου