Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οι μαθητές «αναζητούν» την ιστορία του τόπου μας

Παιδεία και Πολιτισμός στο επίκεντρο του E΄ Μαθητικού Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας1

Το ενταγμένο στο πρόγραμμα των «Αικατερίνειων 2016», E΄ Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο κατάμεστο από μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων και έφερε τον τίτλο: «Οι μαθητές σε αναζήτηση της ιστορίας του τόπου μας».

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι μαθητές, μέσα από την ενασχόλησή τους με την Ιστορία του Τόπου, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, έμαθαν να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, να καταγράφουν τα γεγονότα, να προβάλλουν τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος σε αυτά, καθώς και τους τόπους όπου αυτά συνέβησαν. Με αφορμή την έρευνα, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων κ.α.
Το Ε’ Μαθητικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας, όπως και όλα όσα προηγήθηκαν καλλιέργησε την ιστορική συνείδηση των εκπαιδευτικών, μαθητών και όσων το παρακολούθησαν. Όπως άλλωστε επισημάνθηκε από το σύνολο των μαθητών: «Η αναφορά στο παρελθόν, πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα όταν γίνεται με επιστημονικό τρόπο, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση μας στο παρόν και το μέλλον».
Γενικότερα επισημάνθηκε η ιδιαίτερα μεγάλη σημασία του συνεδρίου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό του τόπου μας.