Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» στην Λιθουανία

Συνάντηση των εταίρων προγράμματος Erasmus+1

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» συμμετέχουν ως εταίρος στο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: «Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη» διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Κλαϊπέντα της Λιθουανίας από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου η 6η διακρατική συνάντηση με τη συμμετοχή και των υπόλοιπων εταίρων, από τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή ιδεών αναφορικά με την εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL. Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι μαθητές, κατά τη διαμονή τους, επισκέφθηκαν ένα εργοστάσιο σοκολάτας, τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας UBS στη Λιθουανία και το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Λιθουανίας, στην πόλη Βίλνιους. Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2017 στην Πολωνία με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις έξι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων, Καπέτης Ευάγγελος και ο καθηγητής Συμεωνίδης Παύλος.