Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ποιοι το δικαιούνται στην Πιερία

Επίδομα σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών6ddb2450462828abf9aabc88d6bfb7fe_xl

Επίδομα έως 600 ευρώ θα χορηγηθεί για ενίσχυση σε οικογένειες και Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016. Οι αιτήσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένα ΚΕΠ που έχουν καθορίσει οι δήμοι. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Οι περιοχές της Πιερίας οι οποίες δικαιούνται το επίδομα, βάση της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ είναι οι: Αγίου Δημητρίου, Αλωνίων, Βρίας, Ελατοχωρίου, Ελάφου, Εξοχής, Καρυών, Καστανέας, Καταλωνίων, Κάτω Μηλέας, Κούκου, Λεπτοκαρυάς, Λιβαδίου, Μεσαίας Μηλιάς, Μοσχοποτάμου, Μοσχοχωρίου, Νέας Τραπεζούντος, Παλαιοστάνης, Παλαιού Κεραμιδιού, Παντελεήμονος, Πόρων, Ρητίνης, Ρυακίων, Σεβαστής, Σφενδαμίου, Τριλόφου, Φωτεινών.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ως “οικογένεια” θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.

Τα χρήματα που θα δοθούν Το ποσό που θα δοθεί είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ευρώ) ετησίως και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700 ευρώ).

Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής: Αίτηση του δικαιούχου , στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ( φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015). Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.