Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η Λαϊκή μετακομίζει!

Όλα έτοιμα, για την μεταφορά και λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, στο νέο χώρο1

«Η μεταφορά και λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στο νέο χώρο, σε σημείο, που διευκολύνει την πρόσβαση στους πολίτες, θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές ανάγκες των δημοτών», σχολιάζει ο δήμαρχος Κατερίνης

Έτοιμες και οι τελευταίες λεπτομέρειες, για την ομαλή και εύρυθμη διενέργεια και λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016.

Ο νέος χώρος που θα φιλοξενεί την Λαϊκή αγορά της Τετάρτης βρίσκεται παραδίπλα από το χώρο της παλιάς λαϊκής και συγκεκριμένα στις οδούς: Λιτοχώρου, Φλωρίνης, Κονδυλάκη, Καφαντάρη και Δ’ πάροδος Σαλαμίνος. Το συνολικό μήκος, στο οποίο θα αναπτυχθεί η λαϊκή αγορά της Τετάρτης ξεπερνά τα 600 μέτρα, υπερκαλύπτει τις ανάγκες παραγωγών και πωλητών, ενώ αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την εξυπηρέτηση των πολιτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ταυτότητα των εργασιών που ολοκληρώθηκαν Όλες τις αναγκαίες υποδομές, που σχετίζονται με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης σε νέες οδούς, ολοκλήρωσε η διαγράμμιση των διατιθέμενων θέσεων, με βάση τη νέα χωροθέτηση. Με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας, ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία. Παράλληλα, προηγήθηκε η διάνοιξη της οδού Φλωρίνης, από το ύψος της οδού Αγγελή Γατσιού έως την πάροδο Λιτοχώρου, έγινε κατασκευή κρασπεδόρειθρων και διαμόρφωση των πεζοδρομίων (στα οποία τοποθετήθηκαν κυβόλιθοι), στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Φλωρίνης (από Αγγελή Γατσιού έως Καφαντάρη), στην οδό Κονδυλάκη (από Αγγελή Γατσιού έως Καφαντάρη), στη Δ΄ πάροδο Σαλαμίνος κ.α., ενώ ακολούθησε ασφαλτόστρωση των οδών. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑ Κατερίνης έργα υποδομών, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες των παραγωγών και των πωλητών και ειδικότερα η κατασκευή αποχέτευσης όμβριων υδάτων, αποχέτευσης ακαθάρτων, τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης, υδροσυλλογών και γενικότερα ό,τι ήταν απαραίτητο για την υγιεινή (τοποθέτηση W.C. κ.ο.κ.) και την ασφάλεια. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Η μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στο νέο χώρο, σε σημείο, που διευκολύνει την πρόσβαση στους πολίτες θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές ανάγκες των δημοτών και των επαγγελματιών. Γενικότερα, θα είναι προς όφελος όλων, καθώς θα υπάρχει πλέον άνετος χώρος στάθμευσης στους πέριξ δρόμους από τη νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς, γεγονός που επιλύει το πρόβλημα της στάθμευσης των οχημάτων, ενώ καλύπτει τις ανάγκες τόσο των πωλητών, όσο και των επισκεπτών». Επιπλέον, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος: «Ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, οι οποίες εργάστηκαν συντονισμένα, με γοργούς ρυθμούς για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Είμαι βέβαιος ότι η μεταφορά της λαϊκής στο νέο χώρο, θα έχει θετικό αντίκτυπο, καθώς θα αποφορτιστεί μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα φιλοξενούσε την συγκεκριμένη αγορά». Όπως είναι γνωστό, την απόφαση της μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης σε νέες οδούς έλαβε κατόπιν διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας.