Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρόκληση η υποστελέχωση των τμημάτων του Νοσοκομείου

Τους στόχους της τριετίας 2016-2019 για το Γ.Ν. Κατερίνης παρουσίασε ο Αν. Μυστρίδης14902952_10209987158507661_8525978688563399023_o

«Ο αγώνας μας για εξεύρεση ιατρικού προσωπικού είναι καθημερινός, δύσκολος και πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτός», υποστήριξε ο διοικητής του Νοσοκομείου, ανακοινώνοντας οτι εγκρίθηκε ο φάκελος της λειτουργίας της ΜΕΘ του Νοσοκομείου

Στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών της (νέας) διοίκησης του Νοσοκομείου Κατερίνης, είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους Πιεριείς και η ανταπόκριση του, στις σημερινές απαιτήσεις. Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ανέστης Μυστρίδης, αναλύοντας το πλάνο της διοίκησής του για την τριετία 2016-2019.

Ξεκινώντας την παρουσίαση του νέου μοντέλου διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, «που τελικό στόχο έχει την ανταπόκριση του Νοσοκομείου στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας», ο κ. Μυστρίδης «την ελληνική πολιτεία» για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του, αναθέτοντας του τη διαχείριση της δευτεροβάθμιας μονάδας υγείας του νομού μας. «Η μέχρι τώρα πολύπλοκη διοίκηση των νοσοκομείων οφείλει να αντικατασταθεί από ένα πιο ευέλικτο, σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο, το οποίο θα λειτουργεί απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του παρελθόντος και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος», ανέφερε ως ένα πρώτο σχόλιο ο κ. Μυστρίδης, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ως κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών, αλλά και την οικονομική και κοινωνική βελτίωση της θέσης του οργανισμού. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της, σύμφωνα με τον κ. Μυστρίδη, είναι η συνεργασία όλου του ανθρώπινου δυναμικού. «Το όραμά μου για την λειτουργία του Νοσοκομείου μας ταυτίζεται με το όραμα του Υπουργείου Υγείας», είπε χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τον ίδιο (αυτό το όραμα) βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α. Την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού β. Τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, και γ. την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τις επόμενες γενεές. Κατά την ανάλυση του «πρώτου πυλώνα», που είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ο διοικητής του Νοσοκομείου, ουσιαστικά ανκοίνωσε και τη λειτουργία της ΜΕΘ, αλλά και αιμοδοτικού εργαστηρίου. «Στο πλαίσιο αυτό μπορώ πλέον με σιγουριά να ανακοινώσω ότι εγκρίθηκε ο φάκελος που καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας για τη λειτουργεία της ΜΕΘ, αρχικά δυναμικότητας 5 κλινών, και προχωρούμε γοργά στη διαδικασία στελέχωσής της. Το αίτημά μας προς το υπουργείο συνέδραμαν και οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές του νομού μας και τους ευχαριστώ θερμά. Το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό έχει ήδη βρεθεί και μετεκπαιδεύεται στη Θεσσαλονίκη όπως επίσης και ο ειδικός ιατρός που θα αναλάβει τη διεύθυνση της ΜΕΘ. Με την λειτουργία των δύο αυτών μονάδων το Νοσοκομείο μας θα γίνει πόλος έλξης νέων επιστημόνων που θα θελήσουν να αποκτήσουν ειδικότητα και θα βελτιωθεί και η παρατηρούμενη υποστελέχωση των τελευταίων ετών. Αυτό θα συμβάλει δραστικά στην άμβλυνση της επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού, λόγου των συχνών και επαναλαμβανόμενων εφημεριών με απώτερη συνέπεια και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών», είπε χαρακτηριστικά Αναφερόμενος στην «υποστελέχωση όλων των τμημάτων του νοσοκομείου», είπε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που το νοσοκομείο αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. «Καθώς οι γιατροί είναι εκείνοι που κύρια διεκπεραιώνουν τον πυρήνα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι εύκολα αντιληπτό ότι χωρίς την επαρκή στελέχωση με ιατρικό προσωπικό, τα τμήματα υπολειτουργούν και ενίοτε κινδυνεύουν να αναστείλουν για διαστήματα τη λειτουργία τους. Ο αγώνας μας για εξεύρεση ιατρικού προσωπικού είναι καθημερινός – δύσκολος και πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτός», υποστήριξε ο διοικητής. Όσον αφορά τον «δεύτερο πυλώνα», αυτός αφορά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση, σύμφωνα με τον διοικητή, μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με επενδύσεις σε υποδομές υγείας καθώς και σε άλλες κοινωνικές υποδομές που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. «Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών για τη διαχείριση του πόνου, μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας – που ήδη λειτουργούν με επιτυχία – αλλά και Κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας. Το τελευταίο έχουμε σκοπό να το λειτουργήσουμε ως επέκταση της λειτουργίας της ΜΕΘ ώστε οι συμπολίτες μας να μην ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις σε ιδιωτικά κέντρα όμορων νομών ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα, οι ίδιοι αλλά και πολύτιμους πόρους τα ασφαλιστικά ταμεία», ανέφερε χαρακτηριστικά Η βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα είναι ο τρίτος πυλώνας, κατά τον κ. Μυστρίδη και προϋποθέτει τη ριζική αναδιάταξη του υφιστάμενου μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να βελτιωθεί η σχέση κόστους – αποτελέσματος που χαρακτηρίζει το σημερινό σύστημα. Πρέπει να αποσαφηνιστεί η σχέση δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα. Οι επενδύσεις που προγραμματίζει η διοίκηση, «με τη μορφή συγχρηματοδοτούμενων έργων, ή με άλλες μορφές θα χαρακτηρίζονται από καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση, και θα διασφαλίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, την ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών, την ανάπτυξη συστημάτων λογοδοσίας και τη συνεχή μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.» Ο Ανέστης Μυστρίδης, τόνισε οτι «κρίνεται απαραίτητος» ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, και η προώθηση της πληροφορικής τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας. Επίσης πολύ σημαντική θεωρείται η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του ΓΝΚ: με την στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Στόχος είναι να προωθήσουμε την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και να φροντίσουμε για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μολυσματικών και ραδιενεργών αποβλήτων», ανέφερε. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε οτι ο ίδιος θα ήταν ικανοποιημένος, αν μέσω των παρεμβάσεων και των στόχων που έχει υλοποιήσει η διοίκηση σωθεί έστω και ένας παραπάνω άνθρωπος. «Όραμά μου είναι να παραδώσω στην Πιερία έναν οργανισμό υγείας που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτε σε σχέση με τον ανταγωνισμό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα», κατέληξε ο διοικητής.