Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Έως τις 30 Νοεμβρίου η κατάθεση αιτήσεων31493-biologika-proionta-biologikoi-ampelones-larisa-thessalia-arhontis-harilaos-3

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών περιόδου 2016-2017.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
-Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.
-Φύτευση αμπελώνων (για άδειες φύτευσης που έχουν αποκτηθεί έως 31/12/2015).
-Επανεμβολιασμός.
-Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές για τις δύο (2) τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 243