Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η κυβέρνηση στερεί δισεκατομμύρια από τους αγρότες

Ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξηςkoukodimos-kostas-2

Αντί να τρέξει με «ταχύτητα φωτός», το νέο Πρόγραμμα για την απορρόφηση των 6 δις, η κυβέρνηση στερεί με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, υστερήσεις και υπεκφυγές της, πολύτιμους πόρους και ρευστότητα από τους αγρότες και την αγορά, ενώ την ίδια ώρα αυξάνει φόρους, υποστηρίζουν σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ αυτών και ο Κ. Κουκοδήμος

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, στις 6 Οκτωβρίου 2016, ο κοινοτικός Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε με έμφαση στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στους Έλληνες Βουλευτές πως, «το ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάκαμψη, εάν αξιοποιηθεί με έναν έξυπνο και βιώσιμο τρόπο». Ο κ. Φιλ Χόγκαν, παρότρυνε τη χώρα μας να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίησή του, χωρίς καμία καθυστέρηση, ώστε να μπορέσει να απορροφήσει όλα τα κοινοτικά κονδύλια και έτσι το ΠΑΑ να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Στην ερώτησή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζουν πως, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 είχε υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την προηγούμενη κυβέρνηση (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ), στις 17 Ιουλίου του 2014 και όχι «λίγο πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015» όπως ψευδέστατα και παραπλανητικά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο πρωθυπουργός. Επίσης τονίζουν οτι το Πρόγραμμα είχε από την προηγούμενη κυβέρνηση διασφαλισμένους πόρους 6 δις ευρώ (4,7 δις κοινοτική και 1,3 δις εθνική και ιδιωτική συμμέτοχή), οι οποίοι δυστυχώς εδώ και ενάμιση χρόνο εξακολουθούν να λιμνάζουν αναξιοποίητοι στα κοινοτικά Ταμεία, δίχως η σημερινή κυβέρνηση να έχει αυξήσει – όπως υποστήριζε πως θα κάνει – ούτε κατά ένα ευρώ τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Σε άλλο σημείο του κειμένου της ερώτησής τους οι 46 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζουν πως η κυβέρνησή αντί να τρέξει με ταχύτητα φωτός, όπως επιβάλουν οι συγκυρίες, το νέο Πρόγραμμα για την απορρόφηση των 6 δις, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για την τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στερεί με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, υστερήσεις και υπεκφυγές της πολύτιμους πόρους και ρευστότητα από τους αγρότες και την αγορά, ενώ την ίδια ώρα αυξάνει φόρους, εισφορές, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μειώνοντας μισθούς, συντάξεις και διαθέσιμο εισόδημα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνουν σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων προς τον Υπουργό για το πότε «επιτέλους» θα προκηρύξει «τα δικά μας προγράμματα, μέτρα και δράσεις προς όφελος των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής υπαίθρου για: -Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης για την κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των παραγωγών μας, προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ; -Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, προϋπολογισμού 125.000.000 ευρώ; -Συστήματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, προϋπολογισμού 40.470.000 ευρώ; -Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (δηλαδή ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενή και του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας αλλά και για την κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικών έργων, έργα πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο κλπ), προϋπολογισμού 1.148.488.158 ευρώ; -Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων, προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ; -Ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 376.800.000 ευρώ; -Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, προϋπολογισμού 96.806.561 ευρώ; -Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, προϋπολογισμού 254.205.500 ευρώ; -Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ-; -Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, προϋπολογισμού 354.141.358,ευρώ; -Ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών, προϋπολογισμού 600.875.000 ευρώ; -Ενισχύσεις στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ-; -Εξισωτική αποζημίωση, προϋπολογισμού 950.005.216 ευρώ που είναι μια συνήθης προκήρυξη που γίνεται κάθε χρόνο, και την οποία εμείς ήμασταν αυτοί που τη διασφαλίσαμε για την περίοδο 2015-2020 με 500 εκατ. ευρώ (κοινοτικός Κανονισμός 1378/2014, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/12/2014). -Καλή διαβίωση των ζώων, προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ; -Συνεργασία (συνεργατικά σχήματα), προϋπολογισμού 97.000.000 ευρώ; -Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων), προϋπολογισμού 400.000.000; -Τεχνική βοήθεια κρατών μελών, προϋπολογισμού 60.000.000 -Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών, προϋπολογισμού 62.000.000 ευρώ και πότε επιτέλους θα επαναφέρετε το δικό μας μέτρο διαχείρισης κινδύνων (M17), προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για την ισχυροποίηση του ΕΛΓΑ, που εσείς τόσο απερίσκεπτα καταργήσατε και που η Ε. Επιτροπή σας προτρέπει να επαναφέρετε;»