Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Προτεραιότητα το ορεινό δίκτυο

Παρεμβάσεις σε 7η και 8η Επαρχιακή Οδό1

Ολοκληρώθηκε το έργο «Συντήρηση 7ης Επαρχιακής oδού από διασταύρωση Ε.Ο. Λιτοχώρου – Μ. Αγ. Διονυσίου και 8ης Επαρχιακής οδού Λεπτοκαρυάς – Καρυάς» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η μελέτη του έργου συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, είχε ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των οδών και κυρίως των ασφαλτικών οδοστρωμάτων-στο εύρος κατάληψης αυτών- και συγκεκριμένα στην 7η επαρχιακή οδό από Ε.Ο. Λιτοχώρου προς Μονή Αγίου Διονυσίου καθώς και σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού Λεπτοκαρυάς- Καρυάς. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μήκος περίπου 2.000 μ.
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30 Αυγούστου 2016 με ύψος δαπάνης 139.000 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν αρχές Σεπτεμβρίου και με εντατικούς ρυθμούς αποπερατώθηκαν οι παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης καθώς και κοπής χόρτων και κλαδιών.
«Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το τεχνικό μας πρόγραμμα υλοποιώντας έργα που αναβαθμίζουν τις συνθήκες προσπελασιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών της Πιερίας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις στο τμήμα από διασταύρωση Ε.Ο.Λιτοχώρου έως τη Μονή Αγίου Διονυσίου θα συμβάλουν στην τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού που αποτελεί μία από τις βασικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται δυναμικά στην Πιερία», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου.