Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Η αντισεισμική προστασία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση

Την πλήρη αντίθεσή του στη διάλυση του ΙΤΣΑΚ εκφράζει το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κυβέρνησης, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών καταργείται, αλλάζει όνομα και από την Κεντρική Μακεδονία μεταφέρεται στα… Επτάνησα, προκαλώντας την αντίδραση των μηχανικών.

Την πλήρη αντίθεσή του στη διάλυση του ΙΤΣΑΚ, αλλά και εύλογη απορία για τους λόγους πλήρους διάσπασης ενός φορέα, που τα τελευταία 37 χρόνια επιτελεί αξιοσημείωτο έργο και διαθέτει αξιόλογες υποδομές, εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), υπογραμμίζοντας ότι το εν λόγω Ινστιτούτο είναι ταυτόχρονα κι ένας από τους ελάχιστους φορείς πανελλαδικής εμβέλειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το ιδρυθέν εν έτει 1979 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) έχει ανεκτίμητη συνεισφορά στην προστασία της Ελλάδας από τη σεισμική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, εδρεύει σε μια πόλη γνωστή για τα πανεπιστήμιά της, όπου μπορεί να αναπτύσσει άμεσες συνέργειες με τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής κι όχι μόνο. Παρόλα αυτά, με μια αιφνιδιαστική κίνηση η κυβέρνηση το διαλύει και προσπαθεί να επανασυνθέσει ένα νέο σχήμα, με τις ίδιες αρμοδιότητες, άλλο όνομα και άλλη έδρα.
Το νέο σχήμα φέρει τον τίτλο «Εθνικός Ερευνητικός Φορέας Αντισεισμικών Κανονισμών, Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας (Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ.)» και θα έχει ως έδρα την Κεφαλονιά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αυτονόητα:
-Γιατί διαλύεται το ΙΤΣΑΚ, παρότι έχει αναπτύξει τόσο αξιόλογο έργο; Και αν η διάλυσή του εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου της κυβέρνησης για περαιτέρω αποκέντρωση, γιατί επιλέγεται ένας από τους ελάχιστους φορείς πανελλαδικής εμβέλειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη; Εξαντλήθηκε μήπως η λίστα των πιθανών υπηρεσιών προς αποκέντρωση, που εδρεύουν στην Αθήνα;
-Σε μια εποχή που οι δημόσιες δαπάνες γίνεται τεράστια προσπάθεια να μειωθούν και οι περικοπές “σαρώνουν” ακόμη και κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία, αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι ένας νέος δημόσιος οργανισμός, που θα ξεκινήσει από την αρχή, κάνοντας ό,τι επιτυχημένα εφαρμόζουν σήμερα άλλοι, ήδη υπάρχοντες φορείς; Και τελικά τι εξυπηρετεί η ένταξη του ΙΤΣΑΚ στον Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ; Με ποιους οικονομικούς πόρους θα λειτουργεί;
-Ποια ανάγκη αντιμετωπίζεται με την …ανάρτηση μιας ταμπέλας σε ένα κτήριο της Κεφαλονιάς; Ίσως κάτι τέτοιο κερδίζει τη …μάχη των εντυπώσεων, αλλά τι προσφέρει ουσιαστικά στην αντισεισμική προστασία του πολύπαθου νησιού και συνολικά της χώρας;
-Ισχύει ότι ο Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ θα αναθέτει μελέτες και έρευνες σε τρίτους, με αμοιβές που θα καθορίζονται από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό;
Για να γίνει ευχερέστερα αντιληπτό το μέγεθος του παραλογισμού της απόφασης περί διάλυσης του Ινστιτούτου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραθέτει μερικά στοιχεία για το ΙΤΣΑΚ:
-Ιδρύθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και αναπτύχθηκε ως ανεξάρτητο και αυτοδύναμο Ερευνητικό Ινστιτούτο.
-Συγκρότησε και διατηρεί μία υψηλού επιπέδου πολυκλαδική ερευνητική ομάδα, εξειδικευμένη σε θέματα αντισεισμικής προστασίας/μείωσης σεισμικού κινδύνου.
-Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο υψηλών προδιαγραφών που κατασκευάστηκε με κονδύλια της ΕΕ (υποδομές έρευνας) πριν μόλις τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις αντισεισμικών πειραμάτων και μελέτης.
-Ανέπτυξε και λειτουργεί υποδειγματικά στην επικράτεια δίκτυo 230 επιταχυνσιογράφων ‘ελευθέρου πεδίου’, έξι ειδικά δίκτυα εντός γεωτρήσεων και τρία επί κτηρίων και έργων υποδομής. Η πλειοψηφία αυτών ελέγχεται κεντρικά από υπερσύγχρονο τεχνολογικά υπολογιστικό κέντρο που λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη.
-Συνέβαλε μέσα από προγράμματα άμεσα εφαρμόσιμης σεισμολογικής γνώσης, στην εκπόνηση του Αντισεισμικού Κανονισμού και των επικαιροποιήσεών του καθώς και όλων των κανονιστικών εργαλείων.
-Ήταν παρόν σε όλα τα σεισμικά συμβάντα σε όλη την επικράτεια.
-Παράγει πρακτικώς εφαρμόσιμη γνώση και καινοτόμες υπηρεσίες για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών, όπως ενδεικτικά: η ολοκληρωμένη μελέτη αυτόματου και άμεσου εντοπισμού(near-real time) της πλειόσειστης περιοχής των ισχυρών σεισμών, η εφαρμογή προγραμμάτων προσεισμικού ελέγχου και μείωσης της τρωτότητας σε μεγάλους οικισμούς, η ελεύθερη διάθεση επιταχυνσιογράμματων, τα οποία αξιοποιούνται από όλους τους σχετικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς, ο σχεδιασμός και παραγωγή επιταχυνσιογράφου πολύ χαμηλού κόστους (seismobug), επιτόπου μετρήσεις ειδικών έργων για διάγνωση δυναμικών χαρακτηριστικών.
-Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα εξοικονομώντας πόρους για παραπέρα ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για αποτελεσματική αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου
-Συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ συμβάλλοντας στη σχετική εκπαίδευση νέων γεωεπιστημόνων/μηχανικών και δημιουργεί κρίσιμη μάζα για εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας.
-Διατηρεί συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, ΗΠΑ και άλλων χωρών για την παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης και βελτίωσης των Αντισεισμικών Κανονισμών.
«Ενημερώνουμε την κυβέρνηση και υπενθυμίζουμε στον αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος ήδη γνωρίζει τα θέματα ως μηχανικός, ότι: Η έντονη σεισμική δραστηριότητα της χώρας μας, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή απαιτούν σχέδιο και καλά οργανωμένες δομές για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Εάν, μετά από 37 χρόνια λειτουργίας απαιτείται εκσυγχρονισμός της δομής και της οργάνωσης του ΙΤΣΑΚ, να γίνει. Οργανωμένα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, μετά από διάγνωση των αναγκών και μελέτη των προτάσεων. Το ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια της άμεσης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Τέλος, η αντισεισμική προστασία της χώρας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν του αρμόζει αντιμετώπιση του είδους: κουβέντα να γίνεται» υπογραμμίζει η διοικούσα επιτροπή τουΤΕΕ/ΤΚΜ.
Να σημειωθεί πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι σε συνεννόηση για το θέμα και με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το ΓΕΩΤΕΕ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.