Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απαραίτητη η βελτίωση του «Καλλικράτη»

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας στο 4ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ%ce%b5%ce%bd%cf%80%ce%b5

Στο 4ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που είχε θέμα «Από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση-Κοινωνική Ευημερία με παραγωγή», συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπροσώπων κομμάτων, των Περιφερειαρχών και των Αντιπερφερειαρχών, εκπροσώπων των Περιφερειακών Συμβουλίων.
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές θέματα για την Αναπτυξιακή διάσταση της Περιφέρειας στη θεσμική της θωράκιση, τις Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις της Περιφέρειας, τα Θεσμικά ζητήματα και αρμοδιότητες των Περιφερειών, την Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Περιφερειών των χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας.
«Η θεσμική βελτίωση του Καλλικράτη, με τις απαιτούμενες τομές στο επίπεδο και της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης για την ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, με την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διοικητική, επιλεκτική, ευέλικτη και οικονομική αυτοτέλειά του» δήλωσε η κα Μαυρίδου.