Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Απαραίτητη η αλλαγή του Καλλικράτη

Παρέμβαση του Απ. Τζιτζικώστα στο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

1

Η Ελλάδα πρέπει, από την εποχή της «Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να περάσει στην εποχή της «Περιφερειακής και Τοπικής Διακυβέρνησης»

Ομιλία – παρέμβαση για την επόμενη μέρα της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, πραγματοποίησε στο διήμερο ειδικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως είναι αναγκαίο πλέον να αλλάξει ο «Καλλικράτης», να ενδυναμωθεί η συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, που αντιπροσωπεύουν τους δυο βαθμούς Αυτοδιοίκησης και να περάσει πλέον η Ελλάδα από την εποχή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εποχή της Περιφερειακής και Τοπικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε μάλιστα ένα συγκεκριμένο μοντέλο για την Αυτοδιοίκηση της επόμενης μέρας, το οποίο περνά μέσα από μια γενναία μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη». Περιγράφοντας το μοντέλο για την επόμενη μέρα, το οποίο χαρακτήρισε «σύγχρονο και αποδοτικό», τόνισε ότι οι πολιτικές πρέπει να διαμορφώνονται και να υλοποιούνται «από κάτω προς τα πάνω» και ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση πρέπει να γίνεται μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. «Η μετάβαση στην Περιφερειακή και Τοπική Διακυβέρνηση θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα και μάλιστα πιο γρήγορα, όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και συνολικά για τη χώρα, με την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα ανοίξει το πεδίο μπροστά μας: -Με την πλήρη κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και της θεσμικής ανεξαρτησίας των Περιφερειών και των Δήμων. -Με τη φορολογική αποκέντρωση στην πράξη. -Με την απαγκίστρωση της Αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. -Την επαναφορά τον επενδυτικών ΚΑΠ. -Την εφαρμογή στην πράξη της Μητροπολιτικής Διοίκησης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. -Τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, όπως και τον επαναπροσδιορισμό των ελέγχων, που πρέπει να στέκονται στη νομιμότητα και όχι κάθε φορά στη σκοπιμότητα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Τέλος, υπογράμμισε την αδήριτη ανάγκη να διεκδικούν και να λειτουργούν ενωμένοι οι δυο θεσμοί της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Μάλιστα, για την ενδυνάμωση και εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στους δυο θεσμούς ο κ. Τζιτζικώστας πρότεινε να δημιουργηθεί Ειδική Διαβαθμιδική Επιτροπή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, στην οποία θα συζητούνται όλα τα ζητήματα των δυο θεσμών και θα διαμορφώνουν την κοινή πορεία τους και σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται μια κοινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.