Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ολοκληρώνεται η περιμετρική οδός

Έργα οδοποιίας στη Ράχη από το Δήμο Κατερίνης

1

Την άνετη κυκλοφορία των γεωργικών οχημάτων μέσα στις καλλιεργούμενες δενδροκομικές (κερασώνες) εκτάσεις και, κατά συνέπεια, την έγκαιρη – ασφαλή μεταφορά ενός ευπαθούς προϊόντος, όπως είναι το κεράσι στους χώρους συσκευασίας, ψύξης και διανομής του, εξασφαλίζει το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικής περιμετρικής οδού στην τοποθεσία Αγίου Κων/νου – Φούντα Κλήμα – Αγίου Κων/νου στον οικισμό Ράχης, της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου.

Ειδικότερα, το έργο, το οποίο εκτελείται από τον Δήμο Κατερίνης αφορά δρόμο συνολικού μήκους 3.707,13 μ. Ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος αρχίζει από τη θέση Άγιος Κων/νος, που βρίσκεται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, που ενώνει τον οικισμό Ράχης με το δρόμο Φωτεινών Ψ.Ν.Π.Ο. και τερματίζει πάλι στον ίδιο δρόμο σε ευθεία απόσταση από την αφετηρία 30 μ. Οι εργασίες, οι οποίες οδεύουν στην τελική ευθεία επικεντρώθηκαν σε παρεμβάσεις διαπλάτυνσης του εν λόγω δρόμου, οδοστρωσίας (υπόβαση, βάση και υποθεμελίωση), ενώ μετά την ασφαλτική προεπάλειψη, την κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα σε μήκος 2400 μ. απομένει η ασφαλτόστρωση και του υπολειπόμενου τμήματος του δρόμου. Όπως επισημαίνει με αφορμή την υλοποίηση του έργου, ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης: «Μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας στο σύνολο του δήμου θέτουμε ως προτεραιότητα την τόνωση της αγροτικής οικονομίας, στηρίζουμε ενεργά το αγροτικό εισόδημα και διαμορφώνουμε τους όρους και τις συνθήκες προσαρμογής του αγροτικού παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας στη νέα ανταγωνιστική εποχή». Όπως τονίζει από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Βαϊνάς: «Κατά τη χειμερινή περίοδο και κυρίως όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω του γαιώδους έως ημιβραχώδους εδάφους η κυκλοφορία των γεωργικών οχημάτων ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Με την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης εξασφαλίζεται η σταθερή, γρήγορη και ομαλή βατότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους». Τη χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 615.000 ευρώ με Φ.Π.Α. ο Δήμος Κατερίνης εξασφάλισε από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».