Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οι αγροτικές υποδομές βελτιώνονται

Τοπικές Κοινότητες Π. Κεραμιδίου και Γανόχωρας1

Τη βατότητα πρόσβασης των αγροτών προς τους χώρους εργασίας τους και συνεπώς την ασφάλεια στις μεταφορές των εμπορευμάτων τους, εξασφαλίζουν οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών αγροτικής οδοποιίας, οι οποίες εκτελούνται στο σύνολο του αγροκτήματος του Δήμου Κατερίνης. Παράλληλα, οι εν λόγω εργασίες οδηγούν στην απτή στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και συνθέτουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών οδών, στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου και ενός μικρότερου τμήματος στην Τ.Κ. Γανόχωρας, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Πρόκειται για χαλικόστρωση αγροτικής οδού μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, η οποία ουσιαστικά συνδέει τα δύο χωριά, ενώ μέσω Γανόχωρας διευκολύνει την πρόσβαση από και προς χωριά όπως π.χ. τα Ρυάκια, ο Τρίλοφος κ.ο.κ.
Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Βαϊνάς: «Με τον συντονισμό του δημάρχου Σάββα Χιονίδη, σε συνεργασία με τους προέδρους όλων των κοινοτήτων και έχοντας ως προτεραιότητα την τόνωση της αγροτικής οικονομίας του Δήμου στηρίζουμε απτά τον ευαίσθητο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής».Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει: «Με την ευχερή πρόσβαση στο χωράφι και την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τα αρδευτικά έργα που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ήδη δρομολογηθεί σε πολλές περιοχές του Δήμου μας, εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Άρα και του εισοδήματος των αγροτών του Δήμου».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, γενικότερα, για την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας και των αρδευτικών δικτύων του Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει 3 Grader, 4 JCB, 1 μικρό σκαπτικό, 1 φορτωτή, 6 φορτηγά αλλά και μισθωμένα μηχανήματα ιδιωτών έχοντας συνάψει συμβάσεις ξεχωριστά, για κάθε Δημοτική Ενότητα.
Στόχος του Δήμου Κατερίνης αποτελεί η σταδιακή διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών προσαρμογής του αγροτικού παραγωγικού μοντέλου της περιοχής στη νέα ανταγωνιστική εποχή.