Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κλειδί η «πρωτιά» στην απορροφητικότητα κονδυλίων

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

1

Τα στοιχεία από την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) στην Κεντρική Μακεδονία, στα πρώτα δυο χρόνια από την έναρξή του, αλλά και τα επόμενα βήματα, που θα καταστήσουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη νέα Προγραμματική Περίοδο πρώτη σε όλη τη χώρα στους ρυθμούς υλοποίησης έργων και δράσεων και στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως έγινε και με το ΕΣΠΑ 2007-2013, περιέγραψε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι «ήδη έχουμε εξειδικεύσει έργα και δράσεις 640 εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα σήμερα αναμένεται η έγκριση για την εξειδίκευση επιπλέον δράσεων ύψους 97 εκατομμυρίων ευρώ, που ανεβάζουν το συνολικό ποσοστό εξειδίκευσης σε 76,5%. Επίσης, έχουμε εντάξει 59 πράξεις ύψους 324 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με την έγκριση της εξειδίκευσης, αναμένεται η περαιτέρω επιτάχυνση της ένταξης έργων στο πρόγραμμα και η αύξηση της απορρόφησης, που θα καταστήσουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εθνική πρωταθλήτρια, γι’ ακόμα μία φορά, γι’ ακόμα μία προγραμματική περίοδο. Ήδη με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις πέντε Περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, που δήλωσαν δαπάνες στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου». Ο κ. Τζιτζικώστας όμως επισήμανε ότι υπήρξαν και καθυστερήσεις, με ευθύνη της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό το λόγο όπως είπε, «το πιο βασικό, το πιο μεγάλο ζήτημα τώρα είναι αυτό της επιτάχυνσης της υλοποίησης του Προγράμματος. Άλλωστε, στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι και συνολικά για τη χώρα». Καθυστερήσεις σημειώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, που είναι το Περιβάλλον, η Υγεία και οι Κρατικές Ενισχύσεις. «Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα, στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, καταφέραμε όμως, με έντονη κινητικότητα από την πλευρά μας, να τα ξεπεράσουμε με επιτυχία. Καταφέραμε επίσης με διαβούλευση και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ωριμάσουμε τις δράσεις ολοκληρωμένων Στρατηγικών Αστικής Ανάπτυξης, στις οποίες κατανέμουμε 106 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε και τους Οδηγούς Εφαρμογής για τις δυο προσκλήσεις που κινδύνεψαν να βρεθούν στον… αέρα, για τις Αστικές Αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και το πιο σημαντικό: Καταφέραμε και έχουμε ήδη εκδώσει, 37 προσκλήσεις στο νέο ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 421 εκατομμυρίων ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας. Οι προσκλήσεις αυτές είναι: 1.Για παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 2.Για την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας καθώς και για τη λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας. 3.Για Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο και Δομές Αστέγων. 4.Για Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. 5.Για Κέντρα Κοινότητας, που ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. 6.Προσκλήσεις για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. 7.Για την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας. 8.Για την ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. 9.Για τη βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, όπως το Μουσείο Βεργίνας, ένα έργο διεθνούς εμβέλειας. 10.Για την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και την ενημέρωση κοινού. 11.Για επενδύσεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 12.Για υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού. 13.Για την Τεχνική Βοήθεια του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιδιώξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, συνοψίζονται σε πέντε κορυφαίες περιφερειακές προτεραιότητες: Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και απασχόληση, Προστασία του περιβάλλοντος και «έξυπνη» διαχείριση των πόρων, Κοινωνική συνοχή και Χωρική συνοχή. Ζητούμενο, όπως σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι η οικονομική ανάπτυξη η οποία, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων, ορισμένα από τα οποία προϋπήρχαν της κρίσης, αλλά και εκείνων που η ίδια η κρίση δημιούργησε όπως: η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση: -Των πόρων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. -Των κατανεμημένων στην Περιφέρεια πόρων του Ταμείου Συνοχής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. -Των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. -Άλλων ειδικών πρωτοβουλιών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Αναφερόμενος στα απτά αποτελέσματα από την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «στη διετία 2015-2016, από την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίξαμε 4.530 οικογένειες με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου τα παιδιά αυτών των οικογενειών να έχουν ισότιμη πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις αντίστοιχες κοινωνικές δομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και 182 οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Ταυτόχρονα, υποστηρίξαμε τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών, για κακοποιημένες γυναίκες και γυναίκες – θύματα βίας, όπως οι ξενώνες φιλοξενίας και τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, με δυνατότητα υποστήριξης 2.100 γυναικών. Υποστηρίξαμε επίσης, την ένταξη 64 μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω πρόσληψης εξειδικευμένου βοηθητικού προσωπικού».