Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ευκαιρία για τον Πέλεκα η Περιφερειακή Οδός

Με θέσεις και προτάσεις η Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα

Τη θέση, οτι το ποτάμι πρέπει να μπει στη ζωή της πόλης, επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά η Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα, ανακοινώνοντας σειρά δράσεων για την ανάδειξη μιας περιοχής της πόλης η οποία μπορεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς.

Η Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα, καταθέτει και μια σειρά προτάσεων και θέσεων σχετικά με την ανάδειξη του ποταμού και της ευρύτερης περιοχής, ενώ χαρακτηρίζει «ευκαιρία» την κατασκευή της Περιφερειακής Οδού
Ο Σύλλογός μας «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα» σε συνεδρίασή του και μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε την πιο ενεργητική παρέμβασή του σε έργα και δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση και ανάδειξη του ποταμού της πόλης.
Στην ανακοίνωση της, η Πρωτοβουλία αναφέρει: «Ο σύλλογός μας δεν αρνείται την απόληψη υλικών για έργα υποδομής, αλλά θα πρέπει αυτά να λαμβάνονται από θέσεις που δεν αλλοιώνουν αισθητά το φυσικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοίτης του ποταμού. Τα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, σε όλο το μήκος των 9 χιλιομέτρων.
-Η κατασκευή της Περιφερειακής Οδού ενέταξε πλέον τον Πέλεκα στον οικιστικό ιστό της πόλης, γεγονός που θεωρείται ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ώστε το ποτάμι μας να αποτελέσει κομβικό σημείο της, όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της χώρας μας! Στην προσπάθεια ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων του ποταμού και στην διαμόρφωση ενός συμπλέγματος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφάμιλλου του πάρκου μας, θα βρουν οι φορείς της Πολιτείας στον Σύλλογό μας έναν αξιόπιστο σύμμαχό τους. Αντίθετα σε περίπτωση λαθροθηρίας των φυσικών πόρων και αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του ποταμού, θα μας βρουν απέναντί τους!
-Ο Σύλλογός μας αγκάλιασε με ικανοποίηση την πρωτοβουλία του Δ. Κατερίνης, να φωταγωγήσει ένα τμήμα του παρόχθειου άξονα. Πρέπει όμως το ποτάμι να ενταχθεί ως περιοχή πρώτης προτεραιότητας και να μεριμνήσει ώστε στον ετήσιο προγραμματισμό της να ενταχθούν έργα και δράσεις όπως;
-Τον καθαρισμό της κοίτης και της παρόχθειας ζώνης.
-Την τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια),σε επιλεγμένες θέσεις.
-Την φωταγώγηση όλου του άξονα εκατέρωθεν του ποταμού.
-Την τοποθέτηση κάδων .
-Την περεταίρω δενδροφύτευση των πρανών, όπως με μεγάλη επιτυχία και με συνδρομή των πολιτών της Κατερίνης ξεκίνησε ο Σύλλογός μας!
Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκε και η αναγκαιότητα εκπόνησης ενός Σχεδίου Εξυγίανσης, Ανάπλασης, Προστασίας και Ανάδειξης του ποταμού Πέλεκα (Λεύκου), λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 09, τη Σύμβαση γι την Προστασία του Τοπίου, το Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ. Κατερίνης κ.α.
Η πρόταση βρίσκεται ήδη προς επεξεργασία από το Επιστημονικό Τμήμα του Συλλόγου μας και σύντομα θα κατατεθεί τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, όσο και στην Π.Ε. Πιερίας.
Εδώ και οχτώ χρόνια αγωνιζόμαστε και παρακολουθούμε ότι έχει σχέση με τον πέλεκα, γι’ αυτό και σύντομα θα καλέσουμε σε λαϊκή συνέλευση τους πολίτες της Κατερίνης. Πιστεύουμε ότι, οι αρχές θα παραστούν για να μας ενημερώσουν για την πορεία των έργων και για ότι αφορά τον Πέλεκα.»