Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Με οχτώ νέες ειδικότητες

Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνηςuntitled

Προθεσμία μέχρι την Δευτέρα (στις 2 το μεσημέρι) έχουν όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης στις νέες ειδικότητες που προσφέρονται. Η υποβολή των αιτήσεων είναι ηλεκτρονική και πραγματοποιείται στη διεύθυνση: https://diek.minedu.gov.gr.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αφορούν εγγραφή, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2016Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής (πχ. πτυχίο ΕΛ, ΓΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Οι οχτώ νέες ειδικότητες του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2016Β του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης είναι:

Προπονητής αθλημάτων Ο Προπονητής Αθλημάτων σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προετοιμασίας ομάδων και μεμονωμένων αθλητών, φροντίζει και εξασφαλίζει τη φυσική τους κατάσταση, τους δημιουργεί την κατάλληλη ψυχολογία, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, εξατομικεύει τα προγράμματα άθλησης και διατροφής και γενικότερα τρόπους επιδίωξης της άριστης φυσικής κατάστασης του αθλητή, στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» καλείται να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών του, όπως και να μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες για τον πελάτη πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων, να πληροφορεί για τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία για διαμονή σε ξενοδοχείο, κρουαζιέρες και άλλες τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. έκδοση τουριστικής VISA κ.ά.), να διοργανώνει εκδρομές στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας με όλα τα διαθέσιμα μέσα, να διοργανώνει και υποστηρίζει συνέδρια – σεμινάρια – εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό, να νοικιάζει για λογαριασμό των πελατών του μικρά ή μεγάλα σκάφη για θαλάσσιο και αεροπορικό τουρισμό, να αντιπροσωπεύει και προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και εν γένει τουριστικούς επαγγελματίες.

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστική Αλυσίδας (Logistics) Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το υπεύθυνο άτομο που εκτελεί έγκαιρα και με υπευθυνότητα τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία η αλυσίδα προμηθευτή – πελάτη. Συγκεκριμένα, φροντίζει για τη διάθεση των υλικών στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διατιθέμενους πόρους, έμψυχους και υλικούς, εξασφαλίζει τη διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή, υποστηρίζει την παραγωγή με όλο το απαιτούμενο στην κάθε φάση υλικό και διασφαλίζει τις προμήθειες για την απόκτηση όλου του απαραίτητου υλικού ώστε να υλοποιούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef) Το επάγγελμα του Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης εντάσσεται στις τέχνες του « ευ ζην» και είναι από τα πιο περιζήτητα στις μέρες μας, αφού οι επιχειρήσεις εστίασης αυξάνονται κι εξειδικεύονται διαρκώς, στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης και των σύγχρονων απαιτήσεων της κοινωνικής ζωής. Ο «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου.

Τεχνικός Μηχανοτρονικής Ο «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων-οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων-οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με τον διαγνωστικό έλεγχο της σωστής λειτουργίας των ανωτέρω.

Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Το περιεχόμενο σπουδών των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των τεχνικών της εξέτασης, διατήρησης και συντήρησης – αποκατάστασης της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ασχολούνται με τη συντήρηση και την αποκατάσταση έργων Τέχνης και αντικειμένων ιστορικής αξίας. Καταρτίζονται στις τεχνικές που επιβραδύνουν τη φυσική φθορά των αντικειμένων και μαθαίνουν να αποκαθιστούν ένα έργο Τέχνης στην αρχική του μορφή, ώστε η επιστημονική έρευνα και η καλλιτεχνική προσέγγισή του να μας δείχνει την εξέλιξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας από την προϊστορία μέχρι σήμερα.

Τεχνικός τεχνολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος Ο «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος», ασχολείται με τη διαμόρφωση του τοπίου και του περιβάλλοντος, είτε σε επίπεδο καλλωπιστικής επέμβασης του τοπίου, ή στο παραγωγικό κομμάτι, κατά κύριο λόγο σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Το αντικείμενο της ειδικότητας είναι ευρύ, και αφορά τόσο στο σχεδιασμό χώρων αναψυχής (κήποι, χώροι πρασίνου), όσο και σε εγκαταστάσεις παραγωγής (θερμοκήπια, παραγωγικές μονάδες, κ.ά).